Aloituskokous ja katselmukset

Aloituskokouksen pitämisestä määrätään rakennusluvassa. Aloituskokouksen tarkoituksena on varmistaa laissa säädetyn rakentamisen huolehtimisvelvollisuuden toteutuminen.

Aloituskokous pidetään rakennusluvan myöntämisen jälkeen kuitenkin ennen rakennustöiden aloittamista. Kokouksessa käydään läpi rakennusluvan ehdot, keskeiset suunnitteluun ja itse rakentamiseen liittyvät kysymykset sekä sovitaan valvontaan ja tarkastuksiin liittyvät vastuu- ja tehtäväjaot ja menettelytavat.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että aloituskokous pidetään ennen rakennustyön aloittamista. Aloituskokouksessa on oltava läsnä ainakin rakennusvalvontaviranomaisen edustaja, rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, rakennuksen pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja. Tarpeen mukaan aloituskokouksessa tulee olla läsnä myös erityisalojen työnjohtajia ja suunnittelijoita sekä urakoitsijan edustaja.

Kun rakennustyö aloitetaan, tulee siitä tehdä ilmoitus rakennusvalvontaan (puhelinsoitto toimistoon).
Lupapäätöksessä on mainittu myös katselmukset, jotka vastaavan työnjohtajan ja kvv-iv-erityisalan työnjohtajan on tilattava viranomaisilta hyvissä ajoin (yleensä viikkoa aikaisemmin ja loppukatselmus 2 viikkoa aikaisemmin).

Katselmukset

Pientalorakentamisessa yleensä pidettäviä katselmuksia ja tarkastuksia:

  • rakennuspaikan merkitseminen, joka tilataan mittauspalveluista ennen rakennustyöhön ryhtymistä
  • pohjakatselmus, joka pidetään, kun kaivutyöt on tehty perustamissyvyyteen ennen täyttötöiden aloittamista
  • sijaintikatselmus, joka tilataan mittauspalveluista, kun rakennuksen perustukset (anturat ja sokkeli) on tehty
  • rakennekatselmus, joka toimitetaan kun kantavat rakenteet on tarvittavin jäykistyksin tehty, eikä niitä ole vielä peitetty (voidaan myös toimittaa osittain)
  • KVV- ja IV -katselmukset sekä kaukolämmön käyttöönotto- ja lopputarkastus, jotka toimitetaan kun ilmanvaihtolaitteistot on tehty ja vesi- ja  viemärilaitteistot on tehty ja lämmityslaitteistot on tehty
  • savuhormitarkastus, jonka suorittaa vastaava työnjohtaja ja merkitsee hyväksymisensä rakennuskohtaiseen tarkastusasiakirjaan
  • raudoitustarkastus, jonka suorittaa ko. kohteen rakennesuunnitelman laatinut rakennesuunnittelija ja hän merkitsee hyväksymisensä rakennepiirustukseen ja rakennuskohtaiseen tarkastusasiakirjaan
  • osittainen loppukatselmus (käyttöönottokatselmus)
  • loppukatselmus, joka toimitetaan, kun rakennusluvan mukaiset työt on tehty ja kohde on valmis.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän tai tämän edustajan sekä vastaavan työnjohtajan on oltava läsnä katselmuksessa. Suunnittelijoiden ja erityisalan työnjohtajien on oltava läsnä katselmuksessa, jos heidän asiantuntemustaan tarvitaan jonkin katselmukseen liittyvän asian selvittämisessä. Katselmuksesta tehdään katselmuspöytäkirja.

Päivitetty 11.9.2019 Tulosta

   
    Linkki kaupungin etusivulle

 

 

 In English 

  

Lähetä e-kortti

 

Työntekijöille: 
webmail
Opettajat:
- outlook.com/edu.hyvinkaa.fi 

OTA YHTEYTTÄ

PL 86 / Kankurinkatu 4-6
05801 Hyvinkää
p. 019 459 11*
kirjaamo@hyvinkaa.fi
    
Kartta Villatehtaan alueesta 

Kaupungin sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi
   
Avoinna:
ma-to klo 8-16, pe klo 8-15

   

PALAUTE

Anna ja lue palautetta

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskutunnus  ja osoite:

verkkolaskuosoite OVT003701258660

operaattori CGI 003703575029

Kaupungin Y-tunnus: 0125866-0

 

PAPERILASKUJEN TOIMITUKSET:
  

Hyvinkään kaupunki
Ostolaskujen käsittely
PL 1
05801 HYVINKÄÄ