Mitä tehtäis?

Mitä tehtäis? - sivusto perustettiin keväällä 2020 Covid - 19 koronapandemian alkaessa. Osa varhaiskasvatuksen asiakasperheistä jäi kotiin Valtioneuvoston suosituksella pitää varhaiskasvatusikäiset lapset kotona. Kaikilla perheillä ei kuitenkaan ollut mahdollisuutta jäädä kotiin vaan osa lapsista jatkoi normaalisti varhaiskasvatuksessa.

Mitä tehtäis? – sivuston tarkoituksena oli kevään 2020 rajoitustoimenpiteiden aikana tuoda yhteen kotona ja varhaiskasvatuksessa olevat perheet. Sivustolla jaettiin varhaiskasvatuksen yksiköiden kuulumisia sekä toiminnallisia vinkkejä perheiden arkeen. Sivustolla julkaistiin myös päivittäin esiopetuksen opetussuunnitelmaan perustuvia toimintaehdotuksia esiopetusikäisille lapsille.

Sivuston päivittäminen loppui Valtioneuvoston suosituksen päätyttyä toukokuussa 2020, mutta tarvittaessa sivuston päivittämistä jatketaan. Perheet voivat edelleen hyödyntää sivuston ideoita yhdessä lasten kanssa. Osaa materiaalista voi lapsi yksinkin käyttää aikuisen opastuksella.

Päivitetty 9.8.2022