Kevät - ilon ja valon juhla

Kuva juhlakarusellista

Maaliskuun aikana virittäydytään ympäri maailmaa vastaanottamaan kevättä. Kevät on ilon ja valon aikaa. Tämä näkyy eri kulttuurien juhlaperinteissä. Varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti (VASU) edistämme varhaiskasvatuksessa keskinäistä kunnioitusta ja ymmärrystä eri katsomuksia kohtaan. Tuemme lasten kulttuurisen ja katsomuksellisen identiteetin kehittymistä. Lasten kanssa tutustutaan erilaisiin vuodenkiertoon liittyviin juhliin. Juhlaperinteiden käsittelyyn on luotu  eri aisteihin perustuva ”Juhlakaruselli”-menetelmä, joka ohjaa lapsia kertomaan itselle tärkeistä juhlista. ”Juhlakaruselli”- menetelmään voi käydä tutustumassa osoitteessa: https://dialogikasvatus.fi/material/juhlakaruselli

21.maaliskuuta vietetään Nouruz-juhlaa Iranissa, Kurdistanissa, Afganistanissa, Irakissa, Kaspian merellä ja jopa Pohjois-Kiinassa kevääntulon ja uuden vuoden kunniaksi. Juhla symboloi uuden alkua ja vanhan taakse jättämistä. Nouruz-juhlaa viettää yli 300 miljoonaa ihmistä ympäri maapallon. Juhlaperinteet vaihtelevat hieman maittain, mutta monipäiväiset juhlallisuudet alkavat usein kodin siivouksella, jonka jälkeen poltetaan kokkoja ja vietetään aikaa perheen ja sukulaisten kanssa syöden hyvää ruokaa. Nouruz-perinteisiin kuuluu munien maalaaminen. Munat symboloivat uudelleen syntymistä ja sopivat siksi kevääseen, jolloin luonnon ajatellaan syntyvän uudelleen.

29.maaliskuutakuvassa kädet joissa värijauhetta vietetään Holi- juhlaa, joka on hindulainen iloinen värien juhla. Holia vietetään pääasiassa Intiassa ja Nepalissa. Kaksipäiväiseen juhlaan kuuluu uskonnollisten elementtien lisäksi laulu, tanssi, hassuttelu ja kepposet. Tuolloin heitellään värijauhetta sekä värjättyä vettä. Juhlalla osoitetaan kunnioitusta kevätluonnon värikkyydelle sekä hindujen mytologian tapahtumille.

Varhaiskasvatuksessa teemme yhteistyötä huoltajien kanssa kunkin perheen taustaa, katsomuksia ja arvoja kuullen ja kunnioittaen. Tutustumalla lasten kanssa eri katsomuksiin ja niihin liittyviin juhlaperinteisiin tuemme mm. lasten kulttuurista osaamista, vuorovaikutusta ja ilmaisua sekä ajatteluun ja oppimiseen liittyvää laaja-alaista osaamista.

Iloista alkanutta kevättä kaikille!

Päivitetty 11.3.2021