2020

Hyvää vuotta 2020     

Hyvinkäällä päiväkotien kieli- ja kulttuuritietoisuudesta toteutettiin loppuvuodesta kysely. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (VASU2018) määrittelee tehtäviä ja tavoitteita kulttuurisen osaamisen, vuorovaikutuksen ja ilmaisun sekä kulttuurisen moninaisuuden ja kielitietoisuuden toteuttamiseksi.

Kyselyn vastaukset osoittivat, että meillä toteutetaan hyvin monipuolisesti näitä kaikkia. Osa toteutuu ihan arjessa, jokapäiväisessä toiminnassa, joihinkin aiheisiin saatetaan valmistella tapahtuma tai projekti.

Tässä alla on pitkä lista eri taloista koottuja vinkkejä:

 • Kuunnelkaa ja laulakaa mukana Youtubesta erikielisiä lastenlauluja
 • Kielinuppu: hyviä lastenlauluja suomeksi, kielenoppimista, selkeää ja toistoja https://www.youtube.com/channel/UCioNvXnSYCVr8IHrIRdSMcw
 • Ottakaa Kulttuurin vuosikellosta vinkkejä kuukausille http://www.kulttuurinvuosikello.fi/
 • Joka talon oma kulttuurimaisema näkyviin ja kuuluviin
 • Ottakaa juhlakalenterista vinkkejä kuukausille http://www.juhlakalenteri.fi/
 • Ryhmärenki, hyviä sivuja pikku tehtäville https://ryhmarenki.fi/
 • Kirjatkaa ja kuvittakaa selkeät päivärytmit (ja työtehtävät) näkyville, helpottavat kaikkien toimintaa
 • Laittakaa sisääntuloon tervetuloa-kylttejä eri kielillä. Vanhemmilta voi pyytää apua sanojen kirjoittamisessa.
 • Kirjoittakaa Muksunettiin lyhyt info päiväkodista eri kielillä.
 • Kiinnittäkää ruokailutilan seinille ruokien kuvia, joiden alla niiden nimet ovat eri kielillä.
 • Laittakaa seinille ”hyvää ruokahalua” ja ”kiitos” näkyville eri kielillä, tehkää ruokalista kuvitettuna ja eri kielillä
 • Laittakaa lapsiryhmässä puhutut kielet näkyville: ”Meillä puhutaan suomea, arabiaa, venäjää, kurdia ja viroa.” Kielet voidaan laittaa esille isoina puhekuplina, kielikukkana, pyykkipoikina, joissa lukee lapsen nimi, kieli ja lippu.
 • Valitkaa viikon tai kuukauden kieli: vaihtakaa päiväkodin kyltit kuukauden ajaksi jollekin tietylle kielelle.
 • Viettäkää Euroopan kielten päivää tai viikkoa syyskuussa ja Satakielikuukautta helmikuussa 
 • Viettäkää Oman äidinkielen päivää 21.2.20 https://www.ykliitto.fi/tapahtumat/yk-paivat/kansainvalinen-aidinkielen-paiva
 • Opetelkaa tervehdyksiä ja lukusanoja eri kielillä.
 • Tarjotkaa pieniä kielisuihkuja kaikille lapsille
 • Liittäkää kuvia pihan liikuntavälineisiin
 • Rakentakaa eteistilan ilmoitustaulu selkeäksi, esille lasten töitä ja viikko-ohjelma, moninaisia kuvia keskusteltavaksi, viralliset paperit erikseen
 • Toteuttakaa selkokielisiä paperiviestejä vanhemmille
 • Kutsukaa koululaiset/vanhemmat/isovanhemmat lukemaan satuja omalla kielellä
 • Hyödyntäkää henkilökunnan kielitaitoa (numerot, tervehdykset, värit, muutamat fraasit, laulut ja lorut)
 • Käyttäkää runsasta sanastoa ruokailu- ja pukemistilanteissa, puhukaa ja lorutelkaa
 • Viettäkää yhteinen aamupuuro/toimintahetki aamulla vanhempien kanssa
 • Viettäkää yhdessä tai tarjotkaa lasten ja vanhempien yhteinen peli-iltapäivä lasta hakiessa
 • Pitäkää päiväkodissa pieni konsertti perheille (musiikin opiskelijoita, soittotaitoisia vanhempia, henkilökuntaa)
 • Tarjotkaa liikunta- ja harrastusesittelyä perheille
 • Katsokaa yhdessä lasten kanssa erikielisiä lasten musiikkivideoita ja piirrettyjä ja keskustelkaa niistä
 • Katselkaa erikielisiä kirjoja. Lapset voivat tuoda kirjoja myös kotoa ja niitä voidaan lainata kirjastosta.
 • Järjestäkää satuhetkiä kirjaston ja erikielisten työntekijöiden kanssa.
 • Ottakaa koulu mukaan ja pyytäkää, että oppilaat tulevat päiväkotiin lukemaan omalla äidinkielellä satuja.
 • Esittäkää nukketeatteria monella kielellä siten, että roolihahmot puhuvat eri kieliä tai murteita.
 • Hyödyntäkää Lukulumon tarjontaa
 • Laittakaa karttoja ja eri maiden lippuja näkyville

Kieli- ja kulttuuritietoisessa varhaiskasvatuksessa kielet, kulttuurit ja katsomukset nivoutuvat osaksi varhaiskasvatuksen kokonaisuutta. Tässä esimerkkeinä esitetty hyviä toimintatapoja.

Päivitetty 10.1.2020