Kestävän talouden ohjelma

Kuntien talous on valtakunnallisesti haastavassa tilanteessa ja myös Hyvinkään taloutta on tasapainotettava.

Hyvinkään kaupunki on valmistellut kestävän talouden ohjelmaa talouden tasapainottamiseksi.  Kaupungin talous oli -20 miljoonaa euroa alijäämäinen vuonna 2019.

Hyvinkään kaupungin kestävän talouden ohjelma on hyväksytty:
Lähes kaikki kaupunginhallituksen esittämät tasapainottamiskohteet hyväksyttiin valtuustossa

Kaupunginvaltuusto on kokouksissaan 15. ja 17.6.2020 hyväksynyt Hyvinkään kaupungin kestävän talouden ohjelman.

Suurin osan noin 90 kohdan talouden tasapainottamisen listan kohteista hyväksyttiin kaupunginhallituksen esittämässä muodossa.

Ohjelman kautta saavutetaan 14 miljoonan euron edestä kaupungin tulosta parantavia keinoja ajanjaksolla 2020-2024. 

Kaupunginvaltuusto päätti veroprosentin nostamisesta 0,5 prosenttiyksikköä.

Lue koko päätöstiedote ja  kestävän talouden hyväksytty ohjelma.

Lue myös kaupunginvaltuuston pöytäkirja 15.6.2020

Vuosi 2021

Kestävän talouden ohjelman suunnitelman mukaiset yhteistoimintaneuvottelut käynnistettiin Hyvinkäällä

Päivitetty 18.6.2020