Yksityinen varhaiskasvatus

 

Vanhemmat voivat halutessaan valita yksityisen varhaiskasvatuksen. Yksityistä varhaiskasvatusta tarjotaan pääsääntöisesti kodinomaisessa ympäristössä, suhteellisen pienissä yksiköissä, jotka takaavat lapsen ja perheen yksilöllisen huomioimisen. Yksityiseen varhaiskasvatukseen haetaan ottamalla yhteyttä suoraan yksityiseen päiväkotiin, ryhmäperhepäiväkotiin tai perhepäivähoitajaan.

Yksityinen palveluntuottaja päättää lasten valinnasta. Kirjallinen hoitosopimus tehdään aina huoltajan ja palveluntuottajan kesken.
Yksityinen palveluntuottaja määrittää itse asiakasmaksun, johon perhe voi hakea Kelasta yksityisen hoidon tukea sekä Hyvinkää-lisää.

Yksityisissä päiväkodeissa järjestetään myös ostopalveluna esiopetusta, jota voi tiedustella suoraan kyseisestä yksiköstä.

Hyvinkään kaupungin varhaiskasvatuspalvelut toimivat yhteistyössä yksityisten palveluntuottajien kanssa sekä ohjaavat, neuvovat ja valvovat niiden toimintaa.

Yksityiset päiväkodit

Syksyllä 2020 on aloittamassa:

  • Pilke Ihmekone ja Taikahattu
    www.pilkepaivakodit.fi
  • Kieli- ja kulttuuripainotteinen päiväkoti Munkinkulman Kieku Yhteystiedot: niina.berg@avanna.fi ja
    Sari Räikkä puh. 050 521 3924 (arkisin klo 10-13).

Yksityiset perhepäivähoitajat

Yksityiset perhepäivähoitajat toimivat yksityisyrittäjyyden periaatteella tai ovat työsuhteessa perheeseen.

Yksityiset perhepäivähoitajat Hyvinkäällä

Lisätietoa yksityisten perhepäivähoitajien yhdistyksestä
Yksityiset perhepäivähoitajat YPPH ry

Päivitetty 3.7.2020 Tulosta