Konserniyhteisöt

Konsernijohdon muodostaa kaupunginhallitus, konserni- ja tukipalvelujaosto, kaupunginjohtaja ja liiketoimintajohtaja. Konsernijohto vastaa kaupunkikonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä.

Konserniohje / kaupunginvaltuusto 15.2.2021.

Hyvä hallinto- ja johtamistapa Hyvinkään kaupunkikonsernissa (Corporate Governance -ohje) / kaupunginvaltuusto 15.2.2021.

Keskeiset tytäryhtiöt osuus kuvaus
Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy 100 % Hyvinkään Vuokra-asuntojen toiminta-ajatuksena on vuokrattavaksi tarkoitettujen kiinteistöjen ja huoneistojen rakennuttaminen, omistus ja hallinta. Yhtiön tehtävänä on tarjota edullisia ja monipuolisia vuokra-asuntoja hyvinkääläisille ja toteuttaa kaupungin asuntopoliittisia tavoitteita.
Hyvinkään Lämpövoima Oy 100 % Hyvinkään Lämpövoima Oy:n toiminta-ajatuksena on tuottaa ja toimittaa Hyvinkäälle kaukolämpöä kilpailukykyisesti ja ympäristöystävällisesti.
KOy Hyvinkään Wanha Villatehdas Oy 100 % Yhtiön toiminta-ajatuksena on Villatehtaan tontin hallinta ja rakennusten omistaminen. Rakennuskannan jalostaminen uuteen käyttötarkoitukseen. Tarjota tiloja ja puitteita tapahtumatuotannon järjestämiseen.
KOy Hyvinkään Sairaalanmäki 65,65 % Yhtiön toiminta-ajatuksena on Hyvinkään Sairaalan käyttämien maa-alueiden ja rakennusten omistus, hallinta sekä vuokraaminen.
Muut tytäryhtiöt osuus kuvaus
Teknologiakeskus TechVilla Oy 100 % Yhtiön toimialana on toimia kehittämisyhtiönä logistiikkaa ja teknologiaa hyödyntäville tai edistäville yrityksille. Tukea teknologia-alalla toimivia yrityksiä kasvamaan, kansainvälistymään ja menestymään.
Lepovilla  Oy 
(yhtiö on Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy:n tytäryhtiö)
100 % Yhtiön toimialana on asuntojen ja toimitilojen omistaminen, hallinnointi ja vuokraus. Yhtiön omistaman kiinteistön, Torikatu 10, palvelutilat on vuokrattu Hyvinkään kaupungille, joka tuottaa tiloissa tuettua asumista vanhuksille ja vammaisille.
Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy 60 % Yhtiön toiminta-ajatus on ravitsemispalvelujen ja toimialan asiantuntijapalvelujen tuottaminen omistajiensa käyttöön. 
Muut tytäryhtiöt osuus kuvaus
Villa Park Oy 50 % Yhtiön toiminta-ajatus on Hyvinkään Kankurin liikuntapuiston lämmitettävän tekonurmikentän ja siihen liittyvien muiden tilojen ylläpito ja hoito sekä kentän hallinto ja vuokraaminen. Yhtiön tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille.
YritysVoimala Oy 49 % Toiminta-ajatuksena talousalueen elinkeinoelämän aktiivinen kehittäminen ja yritysten perusneuvonta.
Hyria Koulutus Oy 33,45 % Toiminta-ajatuksena on tarjota ja järjestää toisen asteen koulutusta, aikuiskoulutusta sekä muuta koulutusta ja työelämän kehitystä palvelevaa toimintaa pääosin omana toimintanaan.
Keski-Uudenmaan Informaatioteknologia Oy 32,84 % KUUMA-ICT on kuntien omistama ict-palveluyhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen kilpailukykyisiä tieto- ja viestintäteknologia -palveluja.
KOy Jussintori 24,49 % Omistaa ja hallita osoitteessa Hämeenkatu 3 olevaa tonttia ja liikerakennusta, joissa toimii mm. Hyvinkään taidemuseo ja muita kaupungin käytössä olleita toimistotiloja 
Kiljavan Sairaala Oy 22,90 % Terveydenhuollon palvelujen tuottaminen pääasiallisesti vain omistajatahoilleen siten, että palveluja ei tuoteta itse, vaan kaikki palvelut hankitaan kilpailuttamalla alan erityisosaajia. Näistä alihankkijoiden tuottamista palveluista yhtiö kokoaa palvelupaketin, jota se tarjoaa omistajatahojensa käyttöön.
KOy Hyvinkään Martinkaari 21,86 % Omistaa ja hallita osoitteessa Niittymäentie 4 olevaa päiväkotia sekä nuoriso- (30 asuntoa) ja palveluasuntoja (24 asuntoa vanhuksille, 14 asuntoa kehitysvammaisille). 
KOy Hyvinkään Sampotalo 18,63 % Omistaa ja hallita osoitteessa Kauppatori 1 olevaa liiketilaa (Hyvinkääsali)
Säätiöt määräys- valta kuvaus
Hyvinkään Kaivopiha-säätiö 55,56 % Säätiön tarkoitus on tukea Hyvinkään vanhustenhuoltoa omistamalla ja vuokraamalla vanhuksille asuntoja. Säätiö ylläpitää Kaivokatu 6 sijaitsevaa taloyhtiötä, jossa on 54 asuntoa.
Hyvinkään Vanhustentalosäätiö 54,55 % Säätiön tarkoituksena on hankkia ja ylläpitää vanhuksille soveltuvia asuntoja ja palvelutiloja sekä vuokrata näitä vanhuksille. Säätiö ylläpitää Kehrääjänkatu 6-8 sijaitsevaa taloyhtiötä, jossa on 82 asuntoa.
Hyvinkään Palvelukotisäätiö 42,86 % Säätiön tarkoituksena on edistää eläkeläisten ja vammaisten kuntoutus- ja virkistystoimintaa ja asumista Hyvinkäällä sekä kehittää vanhusten- ja vammaishuoltoa. Säätiö ylläpitää Mäntykoto-nimistä palvelutaloa osoitteessa Sähkökatu 28.
Veteraanitalosäätiö 42,86 % Säätiön tarkoituksena on edistää sotiemme veteraanien, eläkeläisten ja vammaisten kuntoutus- ja virkistystoimintaa ja asumista Hyvinkäällä sekä kehittää muutoinkin vanhusten- ja vammaishuoltoa. Säätiö ylläpitää Veteraanitalo-nimistä palvelukeskusta osoitteessa Asemankatu 42. Keskuksessa on 61 liikuntarajoitteisille suunniteltua palveluasuntoa sekä yhteisiä tiloja.
Pirkonkotisäätiö 42,86 % Säätiön tarkoituksena on omistaa ja vuokrata kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja säätiön sääntöjen mukaisesti vähävaraisille hyvinkääläisille eläkeläisille henkilöille.  Säätiö ylläpitää Vilhelmiinankatu 3 sijaitsevaa taloyhtiötä, jossa on 43 huoneistoa.
Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö 42,86 % Säätiön tarkoituksena on edistää ja vaalia lasten ja nuorten taidekasvatusta Suomessa, pääasiassa visuaalisissa taiteissa.
Rautatiemuseon säätiö 33,33 % Säätiön tarkoituksena on Suomen Rautatiemuseon ylläpitäminen ja kehittäminen sekä rautateihin liittyvän tutkimuksen tekeminen ja edistäminen.
Hyria säätiö 25,00 % Huolehtia ensisijaisesti Hyvinkään-Riihimäen seudun talousalueen tarvitsemasta ammatillisesta koulutuksesta sekä sitä tukevasta nuoriin ja aikuisiin kohdistuvasta syrjäytymisen ehkäisemisestä.
Kuntayhtymät osuus kuvaus
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä 23,90 % Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä on kuuden kunnan vapaaehtoisesti perustama kuntayhtymä, joka vastaa sote-palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta jäsenkuntiensa väestölle. Kuntayhtymän järjestämisvastuulle eivät kuulu erikoissairaanhoitolain mukaisen sairaanhoitopiirin tehtävät eivätkä kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaiset tehtävät. Nämä tehtävät hoidetaan aiemmin laadittujen sopimusten mukaisesti (HUS, Eteva). 
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 3,48 % Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) tuottaa erikoissairaanhoidon palveluja jäsenkunnille. Lisäksi HUS tuottaa kuvantamis- ja laboratoriopalvelut sekä välinehuollon palvelut. Yksityisiltä palvelujen tuottajilta ostetaan erityistason palveluja. Erikoissairaanhoidon palvelut sovitetaan yhteen kunnan oman toiminnan kanssa siten, että ne muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden.
Eteva -kuntayhtymä 7,21 % Kuntayhtymä on Suomen suurin vammaisten osaamiskeskus. Eteva tuottaa palveluja noin 1600 vammaiselle ja kehitysvammaiselle henkilölle. Palveluja on myös mielenterveyskuntoutujille ja muille erityistä tukea tarvitseville henkilöille.
Uudenmaan Liiton kuntayhtymä 3,85 % Uudenmaan liitto on maakunnan strateginen suunnittelija, aluekehitystoimien yhteen sovittaja, maakuntakaavoittaja ja edunvalvoja. Se luo alueellisen kehittämispolitiikan keinoin edellytyksiä uusmaalaiselle osaamiselle, taloudelliselle kasvulle, elinkeinotoiminnan kehitykselle ja työllisyyden kohentamiselle.
Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä 7,70 % Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää päihdehuollon palveluita ensisijaisesti jäsenkuntien asukkaille.
Päivitetty 7.6.2022