Konserniyhteisöt

Kaupungin konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen kehittämisjaosto, kaupunginjohtaja, talousjohtaja ja kaupunkikehitysjohtaja. Konsernijohto vastaa kaupunkikonsernin ohjauksesta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuuden ja tuloksellisuuden valvonnasta (konsernivalvonta).

Konserniohje / kaupunginvaltuusto 15.2.2021.

Hyvä hallinto- ja johtamistapa Hyvinkään kaupunkikonsernissa (Corporate Governance -ohje) / kaupunginvaltuusto 15.2.2021.

Keskeiset tytäryhtiöt osuus kuvaus
Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy 100 % Hyvinkään Vuokra-asuntojen toiminta-ajatuksena on vuokrattavaksi tarkoitettujen kiinteistöjen ja huoneistojen rakennuttaminen, omistus ja hallinta. Yhtiön tehtävänä on tarjota edullisia ja monipuolisia vuokra-asuntoja hyvinkääläisille ja toteuttaa kaupungin asuntopoliittisia tavoitteita.
Hyvinkään Lämpövoima Oy 100 % Hyvinkään Lämpövoima Oy:n toiminta-ajatuksena on tuottaa ja toimittaa Hyvinkäälle kaukolämpöä kilpailukykyisesti ja ympäristöystävällisesti.
KOy Hyvinkään Wanha Villatehdas Oy 100 % Yhtiön toiminta-ajatuksena on Villatehtaan tontin hallinta ja rakennusten omistaminen. Rakennuskannan jalostaminen uuteen käyttötarkoitukseen. Tarjota tiloja ja puitteita tapahtumatuotannon järjestämiseen.
KOy Hyvinkään Sairaalanmäki 65,65 % Yhtiön toiminta-ajatuksena on Hyvinkään Sairaalan käyttämien maa-alueiden ja rakennusten omistus, hallinta sekä vuokraaminen.
Muut tytäryhtiöt osuus kuvaus
Teknologiakeskus TechVilla Oy 100 % Yhtiön toimialana on toimia kehittämisyhtiönä logistiikkaa ja teknologiaa hyödyntäville tai edistäville yrityksille. Tukea teknologia-alalla toimivia yrityksiä kasvamaan, kansainvälistymään ja menestymään.
Lepovilla  Oy 
(yhtiö on Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy:n tytäryhtiö)
100 % Yhtiön toimialana on asuntojen ja toimitilojen omistaminen, hallinnointi ja vuokraus.
Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy 60 % Yhtiön toiminta-ajatus on ravitsemispalvelujen ja toimialan asiantuntijapalvelujen tuottaminen omistajiensa käyttöön. 
Muut tytäryhtiöt osuus kuvaus
Villa Park Oy 50 % Yhtiön toiminta-ajatus on Hyvinkään Kankurin liikuntapuiston lämmitettävän tekonurmikentän ja siihen liittyvien muiden tilojen ylläpito ja hoito sekä kentän hallinto ja vuokraaminen.
YritysVoimala Oy 49 % Toiminta-ajatuksena talousalueen elinkeinoelämän aktiivinen kehittäminen ja yritysten perusneuvonta.
Hyria Koulutus Oy 33,45 % Toiminta-ajatuksena on tarjota ja järjestää toisen asteen koulutusta, aikuiskoulutusta sekä muuta koulutusta ja työelämän kehitystä palvelevaa toimintaa pääosin omana toimintanaan.
KOy Jussintori 24,49 % Omistaa ja hallita osoitteessa Hämeenkatu 3 olevaa tonttia ja liikerakennusta, joissa toimii mm. Hyvinkään taidemuseo.
Kiljavan Sairaala Oy 22,90 % Yhtiön toimiala on omistaa ja kehittää Nurmijärven kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä 543-4040-33-1 sillä olevine rakennuksineen.
KOy Hyvinkään Martinkaari 21,86 % Yhtiön toimiala on omistaa ja hallita osoitteessa Niittymäentie 4 olevaa rakennusta, johon kuuluu päiväkotitilat, palveluasuntoja vanhuksille ja vammaisille sekä nuorisoasuntoja. Kaupungin omistus kohdistuu vain päiväkotitiloihin.
KOy Hyvinkään Sampotalo 18,63 % Yhtiön toimiala on omistaa ja hallita osoitteessa Kauppatori 1 olevaa rakennusta, johon kuuluu liiketiloja sekä taiteen ja kulttuurin käyttöön tarkoitettuja tiloja. Kaupungin omistus kohdistuu vain jälkimmäiseen (Hyvinkääsali).
Säätiöt määräys- valta kuvaus
Hyvinkään Kaivopiha-säätiö 55,56 % Säätiön tarkoitus on tukea Hyvinkään vanhustenhuoltoa omistamalla ja vuokraamalla vanhuksille asuntoja. Säätiö ylläpitää Kaivokatu 6 sijaitsevaa taloyhtiötä, jossa on yhteensä 63 asuntoa ja kerhotila.
Hyvinkään Vanhustentalosäätiö 54,55 % Säätiön tarkoitus on ylläpitää vanhuksille soveltuvia asuntoja ja palvelutiloja sekä vuokrata näitä vanhuksille. Säätiö ylläpitää Kehrääjänkatu 6-8 sijaitsevaa taloyhtiötä, jossa on 82 asuntoa ja kerhotiloja.
Hyvinkään Palvelukotisäätiö 42,86 % Säätiön tarkoituksena on edistää eläkeläisten ja vammaisten kuntoutus- ja virkistystoimintaa ja asumista Hyvinkäällä sekä kehittää vanhusten- ja vammaishuoltoa. Säätiö ylläpitää Mäntykoto-nimistä palvelutaloa osoitteessa Sähkökatu 28.
Veteraanitalosäätiö 42,86 % Säätiön tarkoituksena on edistää sotiemme veteraanien, eläkeläisten ja vammaisten kuntoutus- ja virkistystoimintaa ja asumista Hyvinkäällä sekä kehittää muutoinkin vanhusten- ja vammaishuoltoa. Säätiö ylläpitää Veteraanitalo-nimistä palvelukeskusta osoitteessa Asemankatu 42. Keskuksessa on 61 liikuntarajoitteisille suunniteltua palveluasuntoa sekä yhteisiä tiloja.
Pirkonkotisäätiö 42,86 % Säätiön tarkoituksena on omistaa ja vuokrata kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja säätiön sääntöjen mukaisesti vähävaraisille hyvinkääläisille eläkeläisille henkilöille.  Säätiö ylläpitää Vilhelmiinankatu 3 sijaitsevaa taloyhtiötä, jossa on 43 huoneistoa.
Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö 42,86 % Säätiön tarkoituksena on edistää ja vaalia lasten ja nuorten taidekasvatusta Suomessa, pääasiassa visuaalisissa taiteissa.
Rautatiemuseon säätiö 33,33 % Säätiön tarkoituksena on Suomen Rautatiemuseon ylläpitäminen ja kehittäminen sekä rautateihin liittyvän tutkimuksen tekeminen ja edistäminen.
Hyria säätiö 25,00 % Huolehtia ensisijaisesti Hyvinkään-Riihimäen seudun talousalueen tarvitsemasta ammatillisesta koulutuksesta sekä sitä tukevasta nuoriin ja aikuisiin kohdistuvasta syrjäytymisen ehkäisemisestä.
Kuntayhtymät osuus kuvaus

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä

(purkutoimet käynnissä)

23,90 % Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä on kuuden kunnan vapaaehtoisesti perustama kuntayhtymä, joka vastaa sote-palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta jäsenkuntiensa väestölle. Kuntayhtymän järjestämisvastuulle eivät kuulu erikoissairaanhoitolain mukaisen sairaanhoitopiirin tehtävät eivätkä kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaiset tehtävät. Nämä tehtävät hoidetaan aiemmin laadittujen sopimusten mukaisesti (HUS, Eteva). 
Uudenmaan Liiton kuntayhtymä 3,85 % Uudenmaan liitto on maakunnan strateginen suunnittelija, aluekehitystoimien yhteen sovittaja, maakuntakaavoittaja ja edunvalvoja. Se luo alueellisen kehittämispolitiikan keinoin edellytyksiä uusmaalaiselle osaamiselle, taloudelliselle kasvulle, elinkeinotoiminnan kehitykselle ja työllisyyden kohentamiselle.
Päivitetty 5.6.2023