Työllisyyspalvelut

Hyvinkään kaupunki järjestää erilaisia työllistämispalveluja kuntalaisille, jotka tarvitsevat työllistymiseensä tukea. Palveluihin kuuluu työhönvalmennusta, palkkatukityötä ja työkokeiluja. Työllisyyspalvelut palvelevat myös työnantajia antamalla tukea rekrytointiin ja osaavan työvoiman löytämiseen.

Työllisyyspalvelut tarjoavat työnhakijoiden työnhaun eri vaiheisiin sopivia, yksilöllisiä työllistämispolkuja, joiden avulla on mahdollista saada

  • työkokemusta
  • lisätä ammatillista osaamista
  • ja löytää työpaikka avoimilta työmarkkinoilta.

Työllisyyspalvelut antavat työnantajille maksutonta apua ja neuvontaa rekrytointeihin liittyvissä asioissa. Autamme työnantajia löytämään sopivia ehdokkaita

  • avoimiin työpaikkoihin
  • työharjoittelijoiksi
  • sekä annamme apua työllistämisen taloudellisten tukien haussa.

 

Päivitetty 22.4.2021