Taajamametsänhoito.png

Metsien hoito

Hyvinkään keskustaajaman viheralueista valtaosa on erilaisia metsiä. Hyvinkäällä on jo 1950-luvulta alkaen painotettu metsäalueiden merkitystä puistoina, kun ensimmäinen kaupunginpuutarhuri Erkki Melaja esitti ajatuksen Hyvinkäästä metsäkaupunkina.

Rakennettuja puistoalueita on noin 55 ha. Asutusrakenteen sisällä ja siihen rajoittuvia taajamametsiä on noin 800 ha. Taajamametsiin kuuluu asemakaavoitettuja puisto- ja suojaviheralueita, katujen metsäisiä reunoja ja rakentamattomia tontteja sekä myös Sveitsinpuiston, Sonninmäen ja Tehtaansuon laajemmat metsäiset puistoalueet. Osa asutukseen rajoittuvista, virkistyskäytössäkin olevista metsistä on yksityisten maanomistajien omistuksessa.

Kaupungin omistamia taajamametsiä hoidetaan metsänhoitosuunnitelman mukaisesti asuinalue kerrallaan. Metsänhoitotoimia pyritään suorittamaan 10-15 vuoden kiertoajalla. Lyhyt kiertoaika antaa mahdollisuuden käyttää kevyempiä hoitotoimia jolloin maisemalliset vaikutukset jäävät vähäisemmiksi. Taajamametsien hoidosta tiedotetaan alueen asukkaita postilaatikoihin jaettavalla kirjeellä. Asukkaiden mielipiteitä myös kuullaan ennen hoitotoimiin ryhtymistä.

Kaupunki myy taajametsienhoidosta kertyvän puutavaran metsäyhtiöille sahatavaraksi ja energiapuuksi. Niiltä kaupungin omistamilta taajamametsäalueilta, joilla on tehty metsänhoitotöitä, saavat kaupunkilaiset käydä keräämässä hakkuutähdettä kotitarvekäyttöön.

Hakkuutähteitä saa kerätä vasta sen jälkeen, kun työmaa on valmistunut, puutavara on ajettu pinoihin ja koneet ovat lopullisesti poistuneet alueelta. Keskeneräiselle työmaalle ei turvallisuussyistä saa mennä.

Hakkuutähteellä tarkoitetaan niitä latvuksia ja paksumpia oksia, joita ei kerätä energiapuuksi.

Kohteista voi tiedustella puistoyksiköstä: matti.mattila@hyvinkaa.fi tai p. 040 155 4207.

 

Päivitetty 14.5.2021