Kulttuuriympäristö

Keskustaajaman kulttuuriympäristön hoitosuunnitelma

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 17.6.2013 § 68 Hyvinkään keskustaajaman kulttuuriympäristön hoitosuunnitelman. Keskustaajaman kulttuuriympäristön hoitosuunnitelman tarkoituksena on ensisijaisesti palvella kaavoituksen ja rakentamisen ohjauksen apuvälineenä. Suunnitelmassa kerrotaan Hyvinkään rakennetun kulttuuriympäristön kehityksestä ja ominaispiirteistä. Lisäksi on esitetty noin sata kohdetta ja aluetta sekä niitä koskevia alustavia hoitoehdotuksia, joilla pyritään ympäristön ominaispiirteiden säilyttämiseen.

Hyvinkään kaupunki puoltaa ensisijaisesti kulttuuriympäristön hoitosuunnitelman kohteille rakennusperinnön hoitoon tarkoitetun valtion avustuksen myöntämistä. Rakennusten purkamisasioissa rakennusvalvontaviranomainen nojautuu myös hoitosuunnitelmaan.

Hyvinkään keskustaajaman kulttuuriympäristön hoitosuunnitelma

Kuvassa Arena

Päivitetty 16.11.2022