Kaupunginvaltuusto

Toimielimet

Katso toimielinten kokoonpano toimielinten ja luottamushenkilöiden hausta.

Kokousaikataulut pääset katsomaan tästä.

Kaupunginvaltuusto

Kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto, jossa on 51 jäsentä. 

Kaupunginvaltuuston kokoukset ovat yleisölle avoimia ja kokouksista ilmoitetaan kaupungin kotisivuilla sekä ilmoituslehdessä.

Kaupunginhallitus

Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen tai kahden vuoden mittaisen toimikauden ajaksi kaupunginhallituksen, jossa on yhdeksän jäsentä.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto on läsnä kaupunginhallituksen kokouksissa puhevaltaisena (ilman äänivaltaa).

Lautakunnat, jaostot, Hyvinkään Veden johtokunta

Lautakunnat (tarkastuslautakuntaa lukuun ottamatta) toimivat kaupunginhallituksen alaisuudessa, samoin kaupunginhallituksen jaostot ja Hyvinkään Veden johtokunta.

Tarkastuslautakunta

Keskusvaalilautakunta

Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta

Opetuslautakunta

Tekninen lautakunta

Ympäristölautakunta

Hyvinkään Veden johtokunta

Henkilöstöjaosto

Kehittämisjaosto

Päivitetty 14.9.2023