Nuorten omat toimintaryhmät

Nuorten omat toimintaryhmät tarkoittavat nuorten itse suunnittelemaa ja toteuttamaa toimintaa, jota Nuorisopalveluiden työntekijät ovat mukana tukemassa.

Toiminta voi käytännössä olla lähes mitä vain (ottaen huomioon lait ja hyvän maun rajat). Lähtökohtana toiminnassa on nuorten kannustaminen toteuttamaan juuri heitä kiinnostavia asioita.

Nuorten omat toimintaryhmät voivat sisältää esimerkiksi kerhotoimintaa, jonkin tapahtuman tai yksittäisen projektin toteuttamisen nuorten ryhmänä. Toiminnasta riippuen nuoret voivat hakea myös rahallista tukea esimerkiksi Nuorisopalveluiden kohdeavustuksena.

Nuorten omien toimintaryhmien toiminta ei ole Nuorisopalveluiden toimintaa eikä kaupunki ota vastuuta toimintakertojen sisällöstä.

Jos sinulla on idea omasta toimintaryhmästä, niin ota yhteyttä: nuoriso-ohjaajat@hyvinkaa.fi

Päivitetty 18.5.2021