Katualueiden talvihoito

Talvikunnossapidon tavoitteena on pitää kadut ja kevyen liikenteen väylät liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa.

Talvikunnossapitoon liittyvät työt hoidetaan tiemestarin johdolla kaupungin omalla- ja yksityisten urakoitsijoiden kalustolla. Kaupunki on tehnyt urakoitsijoiden kanssa usean vuoden mittaiset auraus- ja hiekoitussopimukset.

Katujen ja kevyen liikenteen väylien kunnossapitoluokat

Talvikunnossapidon piiriin kuuluvat kadut ja kevyen liikenteen väylät on jaettu kunnossapitoluokkiin liikenteellisen merkityksen mukaan. Kunnossapitoluokkia on kolme. Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet pyritään pitämään yhdenmukaisessa kunnossa.

Kunnossapitoluokat

Katso katujen kunnossapitoluokat tästä kartasta

Värien selitykset löydät kartan oikeasta alakulmasta.

Työt alkavat sään mukaan

Tehtävittäin määritelty töiden aloitus aika on riippuvainen monista seikoista kuten säätilasta. Tehtävien aloitusajankohta pyritään määrittämään laadun toteutumisen ja kustannustehokkuuden kannalta tarkoituksenmukaisesti.

Sää- ja keliolosuhdetta valvoo 1.11.–31.3. välisenä aikana kelipäivystäjä 24 tuntia vuorokaudessa.

Lumen auraus

Auraus aloitetaan, kun sataneen lumen määrä ylittää "lumimäärä" -sarakkeessa määritellyn rajan.

Pitkään jatkuvan lumisateen aikana pyritään väylät pitämään liikennöitävässä kunnossa.

Kunnossapitoluokka

 Kuvaus

lumimäärä

I-luokka (A-luokka)

 • pääkadut
 • pääkevyenliikenteenväylät ja -jalkakäytävät (A)

3 cm

II-luokka (B-luokka)

 • kokoojakadut
 • muut kevyen liikenteen väylät, jalkakäytävät ja puistoväylät (B)

5 cm

III-luokka

 • tonttikadut
 • pysäköintialueet

5 cm

Tavoitteena on, että kadut olisivat aurattu ennen liikenteen huipputunteja (klo 7.00 ja 16.00).

Tontin omistajan vastuu

Tontin omistaja huolehtii aurauksen jälkeisen lumen poiston tonttiliittymästä. Tontilta ja tonttiliittymästä auratut lumet läjitetään omalle tontille.

Polanteiden poisto

Kadulta tai kevyen liikenteen väylältä polanteen poiston yhteydessä liittymiin tulevat polanteet poistetaan kunnossapitäjän toimesta.

Liukkauden torjunta

Työhön ryhdytään, kun säätilassa tapahtunut muutos aiheuttaa liukkauden tuntuvan lisääntymisen.

Tällaisia tilanteita ovat

 • sään lauhtuminen
 • alijäähtynyt sade
 • kostean ajoradan/ kevyen liikenteen väylän jäätyminen (musta jää)
 • ajoradalle valuneen veden jäätyminen
 • joissain tapauksissa lumisade.

Liukkaudentorjunnan kannalta vaarallisimmiksi paikoiksi luetaan

 • risteysalueet
 • suojatiet
 • sillat
 • alikulut
 • mäet
 • luiskat (portaat)
 • pysäkit  tms. vastaavat paikat.

Näissä paikoissa yllättävä liukkaus voi todennäköisesti aiheuttaa vaaratilanteen.

Liukkaudentorjunnan ajoitus ajoradoilla

Tien luokitus

 Liukkaudentorjunnan ajoitus

I ja II-luokka

Liikenteen kannalta hankalimmat paikat käsitellään ennen seuraavia liikenteen huipputunteja

III-luokka

Hoidetaan kuntoon pääsääntöisesti II-luokan katujen jälkeen.

Hoidetaan normaalina työaikana, ylitöinä ainoastaan poikkeustilanteissa.

Liukkaudentorjuntaan käytetään vain pestyä hiekkaa ja pestyä sepeliä tai liukkaudentorjuntaan kehitettyä formiaattiliuosta. Liukkaudentorjuntaa ei yleensä suoriteta lumisateen aikana. 

Liukkaudentorjunnan ajoitus jalkakäytävillä ja kevyen liikenteen väylillä

Tien luokitus

 Liukkaudentorjunnan ajoitus

A-luokka

Päivisin työ aloitetaan liukkauden esiintyessä. Muulloin liukkaudentorjunta pyritään tekemään aamuliikenteen alkuun mennessä.

B-luokka

Työt aloitetaan A-kunnossapitoluokan töiden jälkeen ja pyritään suorittamaan normaalina työaikana.

Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet pyritään pitämään yhdenmukaisessa kunnossa. Liukkaudentorjuntaan käytetään pestyä hiekkaa 1–6 mm tai sepeliä 3–6 mm keli ja paikalliset olosuhteet huomioiden.

Usein kysytyt kysymykset vastauksineen

Auraustyössä sattuu aina pieniä ja suuria vahinkoja. Tällaisia ovat reunakivien siirtymiset, nurmikon vahingoittumiset, liikennemerkkien kaatumiset yms. 

Lähtökohtaisesti vahingon aiheuttaja vastaa vahingon korjaamisesta.

Oman tontin kulkuväyliltä puhdistettu lumi tulee kasata omalla tontilla. Lunta ei saa siirtää kadulle, naapurin tontille tai kaupungin puistoihin.

Kaupungilla samat työntekijät ja kalusto hoitavat auraamisen ja hiekoittamisen. Hiekoitustyö aloitetaan sen jälkeen, kun auraustyö on tehty.

Kaupungin aurauskalusto on varustettu ns. estolevyllä. Sen tarkoitus on estää lumien kasaantuminen tonttiliittymien ajoteiden kohdalle. Levystä huolimatta lunta jää kuitenkin aina myös tonttien ajoteille.

Kaikilla kaupungin käyttämillä urakoitsijoilla ei ole käytössä estolevyä.

Kulomäessä on yrityksille tarkoitettu lumenvastaanottopaikka. Voit tilata urakoitsijan hakemaan lumikuorman tontiltasi lumenkaatopaikalle.

Kaupungin aurauskalusto ei mahdu leikkipuiston kulkuväylille. Siksi väylillä ei ole talvikunnossapitoa.

Kaupunki on vastuussa kevyenliikenteenväylien turvallisuudesta talvella. Tätä vastuuta kaupunki ei voi paeta tai siirtää yksiselitteisesti kulkijalle. Siksi jalkakäytävän osittainen hiekoitus pulkan tai kelkan vetämistä ajatellen ei ole mahdollista.

Kaupunki on vastuussa leikkipuistojen turvallisuudesta. Talven aikana kelit vaihtelevat lumesta jääksi, eikä kaupungilla ole mahdollisuutta pitää keinujen aluetta turvallisena. Keinut otetaan talveksi pois, jotta vältyttäisiin vahingoilta.

Päivitetty 4.3.2024