Tonttipuut_pieni2.jpg

Tonttipuusto ja puunkaatoluvat

Puiden kaatamiseen tarvitaan kaava- ja rakennuskieltoalueilla lupa, mikäli toimenpide ei ole vähäinen (maankäyttö- ja rakennuslaki). Luvanvaraisuus koskee kaikkia kaava- ja rakennuskieltoalueilla olevia omistus- ja vuokratontteja ja muita alueita.

Lain tavoitteena on suojella naapuruston etuja, puun maisemallinen vaikutus ulottuu usein laajalle alueelle sen kasvupaikan ympärille. Yhdenkin puun kaataminen voi olla maisemallisesti merkittävää. Puu voidaan todeta maisemallisesti arvokkaaksi, mikäli se esimerkiksi vaikuttaa merkittävästi kadunvarsimaisemaan, edustaa harvinaista puulajia tai mikäli tontilla on hyvin vähän puita.

Kun suunnitellaan puun (puiden) kaatamista tontilta, ensimmäinen tehtävä on ottaa yhteyttä puistoyksikön edustajaan (sari.kekki@hyvinkaa.fi  tai p. 040 155 6463), ja sopia aika tontilla tehtävää katselmusta varten. Katselmuksessa puistoyksikön edustaja tekee tulkinnan siitä, onko suunniteltu toimenpide (puiden kaato) vähäinen. Katselmuksessa arvioidaan myös puun kuntoa ja muita mahdollisia tekijöitä (esim. rakennuksen läheisyys). Tämä katselmus on maksuton. Kerros- ja rivitalotonteilla puiden kaadot on käsiteltävä myös yhtiön hallituksessa tai muussa vastaavassa elimessä, taloyhtiön säännöt huomioiden.

Mikäli katselmuksessa todetaan, että kaadettavaksi suunniteltu puu ei ole maisemallisesti arvokas, sen saa kaataa.
Jos puu todetaan katselmuksessa maisemallisesti arvokkaaksi ja se siitä huolimatta haluttaisiin kaataa, tehdään seuraavaksi rakennusvalvontaan maisematyölupahakemus. Luvan käsittelyssä voidaan kaatamiselle määrätä ehtoja, esimerkiksi istutusvelvollisuus. Maisematyölupahakemus tulee ensisijaisesti tehdä lupapiste-palvelussa (www.lupapiste.fi). Luvan hakija maksaa lupamaksun ja mahdolliset kuulutusilmoitukset.

Tontin (puiden) omistaja hoitaa puiden kaadon kustannuksellaan.

Kaupunki ei tee puunkaatoja yksityisten tonteilla.

Kaadetut puut jäävät tontin haltijalle.

Lupamenettely on vastaava myös kaupungin vuokratonteilla.

Päivitetty 9.10.2015 Tulosta

   
    Linkki kaupungin etusivulle

 

 

 In English 

  

Lähetä e-kortti

 

Työntekijöille: 
webmail
Opettajat:
- outlook.com/edu.hyvinkaa.fi 

OTA YHTEYTTÄ

PL 86 / Kankurinkatu 4-6
05801 Hyvinkää
p. 019 459 11*
kirjaamo@hyvinkaa.fi
    
Kartta Villatehtaan alueesta 

Kaupungin sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi
   
Avoinna:
ma-to klo 8-16, pe klo 8-15

   

PALAUTE

Lähetä palautetta

Puhelinvaihde 019 459 11*

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskutunnus  ja osoite:

verkkolaskuosoite OVT003701258660

operaattori CGI 003703575029

Kaupungin Y-tunnus: 0125866-0

 

PAPERILASKUJEN TOIMITUKSET:
  

Hyvinkään kaupunki
Ostolaskujen käsittely
PL 1
05801 HYVINKÄÄ