Rakennetun ympäristön IT-kehitys

Hyvinkään rakennettua ympäristöä kehitetään ja ylläpidetään jatkuvina tuotantoprosesseina kaupungin rakennetun ympäristön yksiköiden sekä yksityisten sopimuskumppanien toimesta. Kehitämme toimintaprosessejamme, työvälineitämme ja tietoaineistojamme jatkuvasti. Oman näkökulmansa kehittämiselle tuo se, että rakennetun ympäristön tuotantoprosessit ovat siirtymässä tietomallipohjaisiksi. 

  

Rakennetun ympäristön kokonaisarkkitehtuuri

Kaupunkiympäristöä suunnitellaan, rakennutetaan ja kunnostetaan useiden IT-järjestelmien avulla. Prosesseissa syntyviä tietoja kootaan ja päivitetään lukuisiin rekisterihin ja 2D/3D-paikkatietoaineistoihin. Tavoitteena on, että kutakin tietoa ylläpidetään vain yhdessä paikassa, josta tieto ohjataan mahdollisimman ajantasaisena kaikille tiedon tarvitsijoille. IT-palveluja kehitetään toimintalähtöisesti palvelutuottajien ja palvelun käyttäjien tarpeet huomioiden (nk. kokonaisarkkitehtuuri).   

 

   Kuva, kaavio kokonaisarkkitehtuuritarkastelusta

                                  

Kuva. Kaupunkikehityshankkeen prosessi karkeasti kuvattuna. Tapauksesta riippuen työvaiheiden järjestys voi vaihdella.

 

Siirtyminen tietomallipohjaisiin prosesseihin

Hyvinkään kaupunki on vuonna 2014 ottanut oman soveltavan näkökulman tietomallipohjaiseen 3D-kaupunkikehitykseen. Emme keskity pelkästään siihen, miten 3D-tietoja tuotetaan, vaan erityisesti siihen, miten sovellamme 3D-teknologiaa kaupunkikehityshankkeissamme sekä miten hyödynnämme 3D-tietoja palvelutuotannossamme. Tarkoituksena on lähivuosina siirtyä 3D:nä toteutettaviin toimintaprosesseihin siltä osin kuin 3D-teknologia mahdollistaa ja tuo lisäarvoa toimintaan.

Lähtökohtamme 3D-hankkeissamme on, että uusien 3D-sovellusten tulee olla selainpohjaisia, jotta tietoa voidaan julkaista ja jakaa tehokkaasti yli organisaatiorajojen. Internetin kautta julkaistavien 3D-kaupunkimallien kautta myös kaupunkilaiset pääsevät entistä helpommin seuraamaan kaupungin kehittymistä ja osallistumaan toimintaan.

Hyvinkään kaupunki on kärkijoukon toimijoita selainpohjaisten 3D-palvelujen soveltamisessa ja alan toimintamallien kehittämisessä. Olemme toteuttaaneet jo useampia 3D-teknologiaan perustuvia innovatiivisia kokeiluhankkeita mm. valtion rahoittamina Kiradigi-hankkeina. Hankkeissa on kehitetty sekä 3D-kaupunkimallien että rakennusten tietomallien (BIM) hyödyntämistä rakennetun ympäristön toiminnassa.

  

                    Kuva Willan kauppakeskuksesta

Kuva. Rakennetun ympäristön toimintaprosessit hyödyntävät tulevaisuudessa yhä vahvemmin 3D-teknologiaa.

 

Osallistava 3D-kaupunkimalli keskustan kehittämiseen 

Hyvinkään kaupunki toteutti vuonna 2017 Sveitsin asuinalueen arkkitehtikilpailun internetissä toimivan 3D-kaupunkimallin avulla. Osallisuus oli liittynyt kaupunkisuunnitteluun jo kauan, mutta ko. hankkeessa osallistaminen toteutettiin ensimmäistä kertaa internetin kautta 3D-kaupunkimallia visuaalisena alustana hyödyntäen. Kaupunkilaiset pääsivät tutustumaan kilpailun töihin mistä ja milloin vain internetin kautta ja kommentoimaan niitä suoraan 3D-kaupunkimalliin.

Vuonna 2018 kehitys jatkui toteuttamalla työkalut keskustan yhteiskehittämiseen niin, että kaikki osapuolet - kaupungin organisaatio, yksityiset rakennusyritykset ja kaupunkilaiset - voivat tuottaa suunnitelmia ja ideoita samaan kaupunkiympäristöön. Suunnitelmia voidaan kommentoida suoraan 3D-kaupunkimalliin puhekupla-toiminnon avulla ja laajempaa keskustelua suunnitelmista ja ideoista voidaan käydä 3D-kaupunkimalliin integroidun Facebookin kautta.

Voit tutustua keskustan kehittämisen 3D-palveluun (Chrome-selaimen käyttöä suositellaan) osoitteessa:

https://hyvinkaa3d.appspot.com/Map.html

sekä osallistua keskusteluun:https://www.facebook.com/HyvinkaanKeskustanKehittaminen

   

Kaikki luvat yhdeltä luukulta

Hyvinkään kaupungin käyttää valtakunnallista Lupapiste.fi-palvelua sekä rakennuslupien, yleisten alueiden lupien että ympäristölupien hakuun. Lupapiste.fi-palvelun tuottaa Evolta Oy.

 

           Kuva lupapisteen nettisivuista

 

Osoiterekisteri

Hyvinkää on ottanut käyttöön CGI:n FactaKuntarekisteriin kuuluvan osoiterekisterin. Osoitteita on ylläpidetty aikaisemminkin, mutta eri kohteiden osoitteita on jouduttu koostamaan useista eri paikoista. Osoiterekisterin käyttöönoton myötä kaikki osoitteet tallentuvat jatkossa yhteen paikkaan ja yhdistyvät samalla Facta-kuntarekisterin muihin rekistereihin (esim. kiinteistöt ja rakennukset). Kaikki uudet osoitteet luodaan jatkossa osoiterekisterissä.

Osoitetiedot viedään jatkuvana virtana Hyvinkään omiin digitaalisiin tietopalveluihin ja sieltä edelleen valtakunnallisiin  palveluihin. Osoitteet kulkevat rajapintojen kautta esimerkiksi Hätäkeskuksen 112-palveluun.    

 

Tiedot jakoon ja hyötykäyttöön!

Hyvinkään kaupungin paikkatietoja tuotetaan useilla eri tietojärjestelmillä rakennetun ympäristön yksiköiden toimesta. Tietoaineistot ajetaan automaattisesti keskitettyyn tietovarantoon ja julkaistaan edelleen digitaalisissa tietopalveluissa. Rajapintapalvelun kautta tiedot kulkevat edelleen kaikkiin niihin järjestelmiin, joissa tietoa tarvitaan sekä integroituvat ajantasaisina myös valtakuunallisiin digitaalisiin palveluihin.

Esimerkiksi valtakunnalliseen Lupapiste.fi-palveluun viedään Hyvinkään eri järjestelmistä jatkuvana virtana 24 tietoaineistoa. Tietojen avulla sekä luvanhakija että viranomainen voivat samantien nähdä, kohdistuuko luvanhaku kiinteistölle, joka sijaitsee esimerkiksi pohjavesialueella tai kunnallisteknisen alueen ulkopuolella. Nämä tiedot vaikuttavat oleellisesti luvanhaku- ja rakentamisprosessiin. 

 

 Kaavio tietojen kulusta

 

Kuva. Hyvinkään 'julkaisuputki'. Kaupungin useissa eri tietojärjestelmissä syntyvät tiedot ajetaan automaattisesti keskitettyyn tietovarantoon, josta tiedot viedään edelleen digitaalisiin tietopalveluihin. Rajapintapalvelun kautta tiedot kulkevat edelleen jatkuvana virtana eri järjestelmiin ja valtakunnallisiin sähköisiin palveluihin.

 

 

                                         

 

 

 

  

Päivitetty 5.3.2019 Tulosta

   
    Linkki kaupungin etusivulle

 

 

 In English 

  

Lähetä e-kortti

 

Työntekijöille: 
webmail
Opettajat:
- outlook.com/edu.hyvinkaa.fi 

OTA YHTEYTTÄ

PL 86 / Kankurinkatu 4-6
05801 Hyvinkää
p. 019 459 11*
kirjaamo@hyvinkaa.fi
    
Kartta Villatehtaan alueesta 

Kaupungin sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi
   
Avoinna:
ma-to klo 8-16, pe klo 8-15

   

PALAUTE

Lähetä palautetta

Puhelinvaihde 019 459 11*

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskutunnus  ja osoite:

verkkolaskuosoite OVT003701258660

operaattori CGI 003703575029

Kaupungin Y-tunnus: 0125866-0

 

PAPERILASKUJEN TOIMITUKSET:
  

Hyvinkään kaupunki
Ostolaskujen käsittely
PL 1
05801 HYVINKÄÄ