Lasten oikeudet

 

Lasten oikeudet ovat ihmisoikeuksia, jotka on kohdennettu erityisesti lapsille.

Tärkein lasten oikeuksia koskeva asiakirja maailmassa on YK:n lapsen oikeuksien sopimus.

Se on kaikkia alle 18-vuotiaita lapsia koskeva ihmisoikeussopimus.

Se luettelee lapsille kuuluvat ihmisoikeudet ja asettaa valtioille ensisijaisen vastuun toteuttaa ne.

Sopimukseen ovat liittyneet lähes kaikki maailman maat. Suomessa sopimus tuli voimaan 1991.

Ne pohjautuvat seuraaviin periaatteisiin:

  • Lapsia ei saa syrjiä.
  • Lapsen etu pitää ottaa huomioon.
  • Lapsella on oikeus elämään ja kehittymiseen.
  • Lapsen näkemystä pitää kunnioittaa.

 

kuvassa viirejä

 

Päivitetty 5.5.2020