Päiväkodit

Toimintavuosi 2020-2021 (1.8.2020 alkaen)

Päiväkodit ovat avoinna pääsääntöisesti klo 6.30–17.00 (17.15) ja vain tarvittaessa klo 6.00–17.30 (18.00). Pienet, yksiryhmäiset yksiköt ovat auki pääsääntöisesti klo 7.00–17.00.

Ilta- ja vuorohoitoa tarjotaan vain työn tai opiskelun mukaan. Kenttäkadun päiväkoti tarjoaa myös iltahoitoa klo 06–22. Kaupungissa on yksi ympärivuorokautinen päiväkoti, Martinkaaren päiväkoti. Hoitopaikka voi muuttua ilta- ja vuorohoidon tarpeen muuttuessa. Päiväkodit ovat auki pääsääntöisesti esiopetuksen toiminta-aikoina. Supistetusta ja päivystysluonteisista aukioloajoista tiedotetaan huoltajia erikseen.

Varhaiskasvatuspalveluiden tavoitteiden ja toiminnan järjestämisen kannalta suositellaan, että lapsi osallistuisi varhaiskasvatukseen säännöllisesti ja että hoitoaika keskitettäisiin mahdollisuuksien mukaan klo 8–15.30 väliseen aikaan, huomioiden perheen tilanteet ja tarpeet.

Toimintavuosi 2019-2020 (31.7.2020 saakka)

Päiväkodit ovat auki pääsääntöisesti klo 6.30 - 17.30, tarvittaessa klo 6.00 - 18.00. Pienet, yksiryhmäiset yksiköt ovat auki pääsääntöisesti klo 7.00 - 17.00.

Iltahoitoa tarjoaa Kenttäkadun päiväkoti, joka on pääsääntöisesti avoinna klo 6.00 - 22.00.

Ympärivuorokautista hoitoa tarpeen mukaan tarjoaa Martinkaaren päiväkoti.

Kunnalliset päiväkodit

Päivitetty 21.4.2020 Tulosta