Päiväkodit

Päiväkodit ovat avoinna pääsääntöisesti klo 6.30–17.00 (17.15) ja vain tarvittaessa klo 6.00–17.30 (18.00). Pienet, yksi- ja kaksiryhmäiset päiväkodit ovat auki pääsääntöisesti klo 7.00–17.00.

Ilta- ja vuorohoitoa tarjotaan vain työn tai opiskelun mukaan. Kenttäkadun päiväkoti tarjoaa myös iltahoitoa klo 06–22. Kaupungissa on yksi ympärivuorokautinen päiväkoti, Martinkaaren päiväkoti. Hoitopaikka voi muuttua ilta- ja vuorohoidon tarpeen muuttuessa. Päiväkodit ovat auki pääsääntöisesti esiopetuksen toiminta-aikoina. Supistetusta ja päivystysluonteisista aukioloajoista tiedotetaan huoltajia erikseen.

Varhaiskasvatuspalveluiden tavoitteiden ja toiminnan järjestämisen kannalta suositellaan, että lapsi osallistuisi varhaiskasvatukseen säännöllisesti ja että hoitoaika keskitettäisiin mahdollisuuksien mukaan klo 8–15.30 väliseen aikaan, huomioiden perheen tilanteet ja tarpeet.

Kunnalliset päiväkodit

Päivitetty 10.11.2023