Ajankohtaista

 

Uimarantojen veden laatu kesällä 2019

Ympäristöterveydenhuolto seuraa uimarantavedestä otetuilla näytteillä uimaveden mikrobiologista laatua. Näytteenoton yhteydessä havainnoidaan aistinvaraisesti levien sekä jätteiden ja muiden materiaalien mahdollinen esiintyminen.

Usminjärven uimarannan ja Kaupunkisillan uimalan uimaveden mikrobiologisen laadun tiedot sekä Usminjärven, Kytäjärven ja Hirvijärven levähavainnot löytyvät ympäristöterveydenhuollon internetsivulta.


Kurkista kaivoon ja juoksuta vettä

Mökkikauden alkaessa on hyvä tarkistaa kaivon ja vesilaitteiden kunto sekä juomaveden laatu. Kaivorakenteiden tulee olla ehjiä ja tiiviitä, jotta pieneläimet tai pintavedet eivät pääse pilaamaan kaivovettä.

Jos kiinteistön vettä ei ole käytetty pitkään aikaan, vettä on syytä juoksuttaa runsaasti. Pitkään seisoneessa vedessä voi esiintyä haju- tai makuvirheitä. Kaivoveden laatu suositellaan tutkittavan laboratoriossa vähintään kolmen vuoden välein sekä aina, jos veden laadussa tai kaivon kunnossa havaitaan normaalista poikkeavaa.

Lisätietoja kaivoihin ja juomaveden laatuun liittyen löydät: 

https://thl.fi/fi/-/kaivojen-rakenteet-ja-juomaveden-laatu-kannattaa-tarkistaa-sulamisvesien-aikaan

https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/vesi/talousvesi/kaivovesi

https://www.ymparisto.fi/kaivot


Hanaveden oikeat lämpötilat

Jos hanasta tuleva kuumin vesi tuntuu iholla haalealle tai kylmin vesi lämpimälle, veden lämpötila on syytä mitata. Hanasta saatavan lämpimän vesijohtoveden lämpötilan tulee olla vähintään + 50 °C. Tapaturmien estämiseksi ja materiaalien kestämisen vuoksi kuitenkin enintään + 65 °C. Kylmä vesijohto puolestaan on suunniteltava ja asennettava siten, että hanasta saatavan veden lämpötila on korkeintaan + 20 °C.

Veden lämpötilavaatimukset on asetettu Legionella-bakteerin kasvun ehkäisemiseksi. Olosuhteet lämpötila-alueella 20 °C – 50 °C ovat Legionella-bakteerin kasvulle otolliset. Legionellat ovat bakteereja, joita esiintyy pieniä määriä luonnon vesissä ja maaperässä. Legionella-bakteerit voivat lisääntyä vesijärjestelmissä ja kulkeutua aerosolien mukana hengitysilmaan aiheuttaen ihmiselle infektiotaudin, jota kutsutaan legionelloosiksi. Taudin oirekuva voi vaihdella oireettomasta infektiosta vaikeaan keuhkokuumeeseen.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/2015)

Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista (1047/2017) 


Lihan alkuperämaa ilmoitettava ravintoloissa kirjallisesti toukokuun 2019 alusta alkaen

Tarjoilupaikoissa tulee ilmoittaa kirjallisesti naudan-, sian-, lampaan-, vuohen- ja siipikarjan lihan alkuperämaa 1.5.2019 alkaen. Alkuperämaan voi esittää esimerkiksi ruokalistassa tai taulussa. Lisätietoa asiasta saat Ruokaviraston internet-sivuilta sekä ympäristöterveydenhuollosta.


Terveydensuojelulain mukainen omavalvontasuunnitelma

Terveydensuojelulain (763/1994) muutoksessa (942/2016) on lisätty toiminnanharjoittajalle velvoite omavalvonnasta. Ohessa on esimerkki omavalvontasuunnitelman rungosta, jota voi hyödyntää omaan toimintaan soveltuvin osin.

Omavalvonnan toteutumista tullaan arvioimaan terveydellisten olosuhteiden tarkastusten yhteydessä. Terveystarkastaja antaa tarvittaessa myös neuvoja ja ohjausta omavalvontasuunnitelman laatimisessa.

Esimerkki omavalvontasuunnitelmasta


Uusimmat projektiyhteenvedot valmistuneet

Elintarvikevalvonnan vuoden 2018 projektien yhteenvedot ovat valmistuneet. Projekteissa selvitettiin pubien ja vähittäismyymälöiden jääpalojen mikrobiologista laatua sekä elintarvikkeiden käsittelypintojen puhtautta tarjoilupaikoissa. 


Tupakointikiellot asuntoyhteisössä

Uusi tupakkalaki antaa asuntoyhteisöille (asunto-osakeyhtiöille) mahdollisuuden hakea kunnalta tupakointikieltoa asuntoyhteisön rakennuksen huoneistoihin kuuluville parvekkeille, huoneistojen käytössä oleviin ulkotiloihin (esim. terassit) ja huoneistojen sisätiloihin. Valtioneuvosto antaa asetuksella tarkempia säännöksiä esimerkiksi siitä, mitä tupakointikieltohakemuksessa tulee huomioida.

Ohjeita tupakointikieltohakemuksen tekemiseen löytyy täältä.

Lisätietoja: Mirja Meriläinen


Päivitetty 5.9.2019 Tulosta

   
    Linkki kaupungin etusivulle

 

 

 In English 

  

Lähetä e-kortti

 

Työntekijöille: 
webmail
Opettajat:
- outlook.com/edu.hyvinkaa.fi 

OTA YHTEYTTÄ

PL 86 / Kankurinkatu 4-6
05801 Hyvinkää
p. 019 459 11*

f.  019 459 4612
kirjaamo@hyvinkaa.fi

tekniikka@hyvinkaa.fi
ymparisto@hyvinkaa.fi
    
Kartta Villatehtaan alueesta 

Kaupungin sähköpostiosoitteet: 
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi

Kaupungin sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi

 

PALAUTE

Lähetä palautetta

Puhelinvaihde 019 459 11*

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskutunnus  ja osoite:

verkkolaskuosoite OVT003701258660

operaattori CGI 003703575029

Kaupungin Y-tunnus: 0125866-0

 

PAPERILASKUJEN TOIMITUKSET:
  

Hyvinkään kaupunki
Ostolaskujen käsittely
PL 1
05801 HYVINKÄÄ