Päätöksenteko

Ylintä päätösvaltaa kaupungissa käyttää 51-jäseninen kaupunginvaltuusto. Valtuusto valitaan kuntavaaleilla joka neljäs vuosi. Valtuusto päättää kaupungin talouden ja rahoituksen perusteista sekä kaupungin hallinnon rakenteesta. Valtuusto myös valitsee luottamushenkilöt kunnan muihin toimielimiin sekä kaupunkiorganisaation tärkeimmät viranhaltijat.

Kaupunginhallitus, jonka valtuusto nimittää, valmistelee kaupunginvaltuustossa käsiteltävät asiat ja huolehtii valtuuston päätösten täytäntöönpanosta. Kaupunginhallitus vastaa hallinnon ja taloudenhoidon käytännön sujumisesta.

Lautakuntia Hyvinkäällä on 5. Lautakunnat huolehtivat oman toimialansa kehittämisestä sekä ohjaavat sen toimintaa.

Kaupunginjohtajan valitsee kaupunginvaltuusto. Kaupunginjohtaja johtaa kaupunginhallituksen alaisena hallintoa ja taloutta sekä muuta toimintaa. Kaupunginjohtajana toimii Johanna Luukkonen.

Päivitetty 9.2.2022