Pysäköinti

Siirtokehotukset talvikunnossapidon mahdollistamiseksi

Monissa kohteissa ei pystytä suorittamaan talvikunnossapitoa kunnossapitovelvollisuuksien asettamalla tasolla runsaslumisina talvina. Tästä syystä Hyvinkään kaupunki on ottanut käyttöön siirtokehotustaulut rajoittamaan pysäköintiä.

Taulut ovat väliaikaisia tai pysyviä ja osoittavat ajankohdat, jolloin kadunvarret sekä pysäköintitaskut tulee olla tyhjiä. Taulut ovat ensisijaisesti voimassa talvikunnossapitoa varten, mutta myös hiekoitushiekan harjauksen takia.

Siirtokehotustaulut tullaan asettamaan ennakkoon vähintään kahta vuorokautta ennen suunniteltua siirtoa.

Mikäli ajoneuvoa ei ole siirretty siirtokehotuksen ajankohtana, se siirretään läheiseen vapaaseen pysäköintipaikkaan. Lähisiirto maksaa ajoneuvon omistajalle 140 €. Tarvittaessa tehdään myös varastosiirto Kuusakoskelle, joka maksaa ajoneuvon omistajalle 350 €.

Ks. Laki ajoneuvojen siirtämisestä (1508/2019) 6 §


Polariksenpuiston pysäköinti

  • Ma 8.2.2021 alkaen pysäköintialueella voivat pysäköidä VAIN Kipinä-talon henkilökunta sekä autoilijat, jotka ovat vuokranneet alueelta pysäköintipaikan
  • Pysäköintipaikka on tarkoitettu vain henkilö- ja pakettiautojen pysäköintiin
  • Kipinä-talolle varataan 100 ap ja yleiseen vuokraukseen 55 ap

Lisätietoa ja tarkemmat ohjeet tästä.


Pysäköinnin linjaukset työn alla Hyvinkäällä

Hyvinkäälle ollaan laatimassa laaja-alaista, eri pysäköintimuodot ja -tavat huomioivaa selvitystä. Selvityksessä hahmotellaan etenemispolku Hyvinkään pysäköinnin kehittämiselle. Työssä laaditaan nykytilaan pohjautuen Hyvinkään auto- ja polku-pyöräpysäköinnin linjaukset ja kehittämisperiaatteet.

 

Keskeisenä tehtävänä on linjata muun muassa asemakaavoituksen käyttöön uudet pysäköintinormit ja miten pysäköinnillä ja sen järjestämisellä tuetaan keskustan kehittämistavoitteita ja elinvoimaisuutta sekä mahdollistetaan täydennysrakentaminen ja kaupunkitilan kustannustehokas käyttö. Työssä tutkitaan pysäköinnin järjestämisen rahoittamisratkaisuja ja tarkastellaan kaupungin pysäköintiyhtiön hyötyjä ja mahdollisuuksia.

 

Lisäksi tarkastellaan pysäköintiä osana matkaketjuja ja määritetään liityntäpysäköinnin kehittämislinjaukset sekä mahdollisuuksia esim. vuorottaispysäköintiin liityntäpysäköinnissä.

 

Selvityksessä määritetään toimenpiteet muun muassa pyörä- ja sähköautopysäköinnin edistämiselle sekä tutkitaan pysäköinnin roolia kaupunkiliikenteen kehittämisessä kestävä kehitys huomioiden. Lopuksi määritellään jatkotoimenpiteet ohjelman edistämiseksi käytäntöön.

 

Työ on käynnistetty nykytila-analyysillä. Tässä yhteydessä selvitetään henkilöautojen määrää ja määrän kehitystä Hyvinkäällä. Samassa yhteydessä selvitetään nykyiset ydinkeskustan autopaikkamäärät yleisillä pysäköintialueilla ja kadunvarsilla sekä asemakaavojen autopaikkamääräykset. Lopuksi Hyvinkään tilannetta verrataan verrokkikaupunkeihin Erityisesti tarkastellaan aluetta Kirjavaltatolpalta Hangonsillan kautta Parantolan ja Villatehtaan alueelle.


Työn konsulttina toimii WSP Finland Oy, joka on tehnyt vastaavia selvityksiä moniin suomalaisiin kaupunkeihin. Kaupungin puolelta työssä ovat mukana kaavoitusyksikön, tonttipalveluiden ja liikennesuunnittelun edustajat.

Lisätietoja
liikenneinsinööri Kimmo Kiuru, kimmo.kiuru@hyvinkaa.fi, p. 040 754 7110

Päivitetty 17.3.2022