Esiopetusta täydentävä aamu- ja iltapäivätoiminta

Esioppilaille järjestetään esiopetusta täydentävää aamu- ja iltapäivätoimintaa Hyvinkäällä Kytäjän, Metsäkaltevan, Nopon, Ridasjärven ja Talvisillan kouluissa. Esiopetusta täydentävä aamu- ja iltapäivätoiminta noudattaa Hyvinkään kaupungin opetuslautakunnan hyväksymää (opela 23.11.2021 § 131) aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaa.

Toiminta-ajat

Esiopetusta täydentävää aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään omassa lähikoulussa samojen aikuisten toimesta, jotka osallistuvat lapsen päivään esiopetuksen aikana.  

Toimintaa järjestetään koulun arkityöpäivinä esioppilaille klo 7–17 välisenä aikana yhdessä perusopetuksen 1–2.-luokkalaisten kanssa ja siitä peritään kuukausittainen maksu.

Toiminnassa tarjotaan aamupala ja välipala. Esiopetukseen kuuluu lounas.

Loma-ajat

Loma-aikoina (syys-, joulu- ja hiihtolomat) toimintaa järjestetään keskitetysti toiminnantarpeen ilmoittaneille esiopetusikäisille. Tarve kysytään kirjallisesti ennen jokaista lomaa. 

 Loma-aikojen toiminnasta peritään lisämaksu 14 €/haettu toimintapäivä normaalin kuukausimaksun lisäksi. Loma-ajan toiminnassa esioppilaille tarjotaan aamu- ja välipalan lisäksi lounas. Maksu peritään kaikilta varatuilta päiviltä riippumatta siitä, osallistuuko lapsi loma-ajantoimintaan. Loma-ajan toiminnan alettua maksusta saa vapautuksen vain, mikäli sairauspoissaolosta esitetään lääkärin/ terveydenhoitajan todistus. Esioppilaan maksuista myönnetyt maksualennukset ovat voimassa myös loma-aikoina. 

 Kesällä perusopetus järjestää esiopetusikäisille toimintaa juhannukseen asti keskitetysti. Tarvittaessa huoltajilla on mahdollisuus hakea lapselleen varhaiskasvatuspaikkaa juhannuksesta koulujen alkuun.  

Maksut

Toimintamaksut ovat:

  • klo 7– (esiopetuksen alkuun) 70 €/kk
  • klo 12–16 välisestä toiminnasta 105 €/kk 
  • klo 12–17 välisestä toiminnasta 130 €/kk 

Mikäli samasta perheestä on sisarus kaupungin järjestämässä varhaiskasvatuksessa tai esiopetuksen täydentävässä aamu- ja iltapäivätoiminnassa, on perheellä oikeus sisarusalennukseen. Sisarusalennus on aina 50 %. Sisarusalennuksen saa ilmoittamalla nuorempien sisarusten nimet esiopetuksen täydentävän aamu- ja iltapäivätoiminnan hakulomakkeella Wilman kautta. Sisarusalennusta ei tarvitse muulla tavoin erikseen hakea. 

Maksu voidaan periä enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. Tämä huomioidaan niissä tapauksissa, joissa huoltaja on hakenut varhaiskasvatuspaikkaa juhannuksen jälkeiseksi ajaksi ennen koulun alkua.  

Toimintamaksuihin on mahdollisuus hakea maksuvapautusta tai hinnan alennusta (100 % / 50 %) perheen taloudellisen tilanteen takia.

Lomake: Esiopetusta täydentävän aamu- ja iltapäivätoiminnan maksun alentamisen tai maksuvapautuksen haku

Peruskoululaisen aamu- ja iltapäivätoiminnan maksusta maksuvapautus voi olla 100 %, esikoululaisen osalta maksuvapautus voi olla 100 % tai 50 %.

Perheen koko / henkilö 100 % maksuvapautus / tuloraja 50 % maksuvapautus / tuloraja
2 3 874 5 119
3 4 998 6 243
4 5 675 6 920
5 6 353 7 598
6 7 028 8 273

Hakeminen

Esiopetusta täydentävään aamu- ja iltapäivätoimintaan voi hakea kesken lukuvuoden. Täytä ja lähetä hakemus Wepropol-lomakkeella.

Lomake: Esiopetusta täydentävään aamu- ja iltapäivätoimintaan haku lukuvuodelle

Päivitetty 5.1.2024