Esiopetusta täydentävä aamu- ja iltapäivätoiminta

  
Esioppilaille järjestetään esiopetusta täydentävää aamu- ja iltapäivätoimintaa Kytäjän, Metsäkaltevan, Nopon, Ridasjärven ja Talvisillan kouluissa. Esiopetusta täydentävä aamu- ja iltapäivätoiminta noudattaa Hyvinkään kaupungin opetuslautakunnan hyväksymää (opela 23.11.2021 § 131) aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaa.


Toiminta-ajat 

Esiopetusta täydentävää aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään omassa lähikoulussa samojen aikuisten toimesta, jotka osallistuvat lapsen päivään esiopetuksen aikana.  

Toimintaa järjestetään koulun arkityöpäivinä esioppilaille klo 7–17 välisenä aikana yhdessä perusopetuksen 1–2.-luokkalaisten kanssa ja siitä peritään kuukausittainen maksu.

Toiminnassa tarjotaan aamupala ja välipala. Esiopetukseen kuuluu lounas. 
  

Loma-ajat

Loma-aikoina (syys-, joulu- ja hiihtolomat) toimintaa järjestetään keskitetysti toiminnantarpeen ilmoittaneille esiopetusikäisille. Tarve kysytään kirjallisesti ennen jokaista lomaa. 

 Loma-aikojen toiminnasta peritään lisämaksu 14 €/haettu toimintapäivä normaalin kuukausimaksun lisäksi. Loma-ajan toiminnassa esioppilaille tarjotaan aamu- ja välipalan lisäksi lounas. Maksu peritään kaikilta varatuilta päiviltä riippumatta siitä, osallistuuko lapsi loma-ajantoimintaan. Loma-ajan toiminnan alettua maksusta saa vapautuksen vain, mikäli sairauspoissaolosta esitetään lääkärin/ terveydenhoitajan todistus. Esioppilaan maksuista myönnetyt maksualennukset ovat voimassa myös loma-aikoina. 

 Kesällä perusopetus järjestää esiopetusikäisille toimintaa juhannukseen asti keskitetysti. Tarvittaessa huoltajilla on mahdollisuus hakea lapselleen varhaiskasvatuspaikkaa juhannuksesta koulujen alkuun.  

  
Maksut

Toimintamaksut ovat:

  • klo 7– (esiopetuksen alkuun) 70 €/kk
  • klo 12–16 välisestä toiminnasta 105 €/kk 
  • klo 12–17 välisestä toiminnasta 130 €/kk 

Mikäli samasta perheestä on sisarus kaupungin järjestämässä varhaiskasvatuksessa tai esiopetuksen täydentävässä aamu- ja iltapäivätoiminnassa, on perheellä oikeus sisarusalennukseen. Sisarusalennus on aina 50 %. Sisarusalennuksen saa ilmoittamalla nuorempien sisarusten nimet esiopetuksen täydentävän aamu- ja iltapäivätoiminnan hakulomakkeella Wilman kautta. Sisarusalennusta ei tarvitse muulla tavoin erikseen hakea. 


Maksu voidaan periä enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. Tämä huomioidaan niissä tapauksissa, joissa huoltaja on hakenut varhaiskasvatuspaikkaa juhannuksen jälkeiseksi ajaksi ennen koulun alkua.  

Toimintamaksuihin on mahdollisuus hakea maksuvapautusta tai hinnan alennusta (100 % / 50 %) perheen taloudellisen tilanteen takia.

Hakeminen

Hakulomake lukuvuodelle 2023-2024

Päivitetty 13.12.2022