Vaalimainonta

Vaalit banneri

Hyvinkään kaupungin keskusta-alueella yleisellä alueella mainoksia saa sijoittaa vain kaupungin asettamiin, keskitettyihin mainostelineisiin, joita on 11:ssä paikassa (kts. kartta).

Kussakin mainostuspaikassa on jokaiselle ehdokkaita asettaneelle puolueelle tai valitsijayhdistykselle varattu yksi mainospaikka.

Mainokset sijoitetaan telineisiin vasemmalta oikealle lukien samaan järjestykseen kuin missä ne ovat Helsingin vaalipiirilautakunnan laatimassa ehdokasluettelossa (kts. vaalimainontajärjestys).

Ulkomainonta voidaan Hyvinkäällä aloittaa lauantaina 18.5.2024. Kukin mainostaja huolehtii itse mainosten kiinnittämisestä mainostelineisiin. Mainosten tulee olla kiinnitettyinä 800 x 1200 mm kokoa olevaan taustalevyyn.

Ehdokkaita asettaneet ryhmät poistavat itse vaalimainokset vaalimainospaikoilta viimeistään vaalien jälkeisenä tiistaina 11.6.2024.

Päivitetty 22.5.2024