Työllisyyspalvelut esittäytyvät

TYÖLLISYYSPÄÄLLIKKÖ
Työllisyyspalveluiden esimiestehtävät, toiminnan koordinoiminen, talouden seuranta ja verkostoyhteistyö.

Aki Leinonen
p. 040 354 0815
aki.leinonen@hyvinkaa.fi

TYÖHÖNVALMENTAJAT
Hyvinkääläisten työttömien työnhakijoiden valmennus ja ohjaaminen avoimille työmarkkinoille tai opintoihin.
Yritysyhteistyö, jossa työnantajien auttaminen rekrytoinneissa ja työllistämisen taloudellisten tukien haussa.

Usko Saarinen
p. 040 848 0143
usko.saarinen@hyvinkaa.fi

Harri Salomäki
p. 040 662 4975
harri.salomaki@hyvinkaa.fi

Minna Stelter
Lisäksi maahanmuuttajataustaisten henkilöiden työhönvalmennus.
p. 040 689 7524
minna.stelter@hyvinkaa.fi

Marika Korpelainen
Lisäksi osatyökykyisten henkilöiden työhönvalmennus.
p. 040 665 4512
marika.korpelainen@hyvinkaa.fi

TYÖLLISYYSSIHTEERIT
Palkkatuki-, oppisopimuskoulutus- sekä työkokeilupaikkojen etsiminen kaupungin toimialoilta hyvinkääläisille työttömille työnhakijoille sekä velvoitetyöllistettäville. Hyvinkään kaupungilla työllistäminen (työkokeilut, palkkatukityöllistäminen, velvot sekä opsot)

Katri Malmberg
p. 040 5890 840
katri.malmberg@hyvinkaa.fi

Jenni Hätönen
p. 040 0523 159
jenni.hatonen@hyvinkaa.fi

SIJAISVÄLITYS
Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen sijaisvälitys.
Marina Aleksejev, ura- ja rekrytointisihteeri

p. 040 194 9727
marina,aleksejev@hyvinkaa.fi

Päivitetty 17.10.2023