Työllisyyspalvelut esittäytyvät

Aki Leinonen, Työllisyyspäällikkö
p. 040 354 0815
aki.leinonen@hyvinkaa.fi

Työllisyyspalveluiden esimiestehtävät, toiminnan koordinoiminen, talouden seuranta ja verkostoyhteistyö.

Yrityksiin työllistäminen (työhönvalmennus ja yritysyhteistyö)

Anne-Mari Meriläinen, Työhönvalmentaja
p. 040 662 4975
anne-mari.merilainen@hyvinkaa.fi

Hyvinkääläisten työttömien työnhakijoiden valmennus ja ohjaaminen avoimille työmarkkinoille tai opintoihin.
Työnantajien auttaminen rekrytoinneissa ja työllistämisen taloudellisten tukien haussa.

Usko Saarinen, Työhönvalmentaja
p. 040 848 0143 
usko.saarinen@hyvinkaa.fi

Hyvinkääläisten työttömien työnhakijoiden valmennus ja ohjaaminen avoimille työmarkkinoille tai opintoihin.
Työnantajien auttaminen rekrytoinneissa ja työllistämisen taloudellisten tukien haussa.

Marju Vuorinen, Työhönvalmentaja
p. 040 689 7524 
marju.vuorinen@hyvinkaa.fi

Hyvinkääläisten työttömien työnhakijoiden valmennus ja ohjaaminen avoimille työmarkkinoille tai opintoihin. Työnantajien auttaminen rekrytoinneissa ja työllistämisen taloudellisten tukien haussa.

Nina Murtola, Työhönvalmentaja
p. 040 7068019
nina.murtola@hyvinkaa.fi 

Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden työhönvalmennus.

Hyvinkään kaupungilla työllistäminen (työkokeilut, palkkatukityöllistäminen, velvot sekä opsot)

Katri Malmberg,Työllisyyssihteeri
p. 040 5890 840
katri.malmberg@hyvinkaa.fi

Palkkatuki-, oppisopimuskoulutus- sekä työkokeilupaikkojen etsiminen kaupungin toimialoilta hyvinkääläisille työttömille työnhakijoille sekä velvoitetyöllistettäville.

Anne Moilanen, Työllisyyssihteeri
p. 0400 523 159
anne.moilanen@hyvinkaa.fi

Palkkatuki-, oppisopimuskoulutus- sekä työkokeilupaikkojen etsiminen kaupungin toimialoilta hyvinkääläisille työttömille työnhakijoille sekä velvoitetyöllistettäville.

Marika Korpelainen, ohjaaja
p. 040 665 4512
marika.korpelainen@hyvinkaa.fi

Hyvinkääläisten työttömien työnhakijoiden aktivointisuunnitelmien laatiminen yhdessä asiakkaan ja TE-viranomaisen kanssa. Jatkosuunnitelmien laatiminen. Palveluohjaus tarpeenmukaiseen palveluun

Sijaisvälitys

Kirsti Peled, Ura- ja rekrytointisihteeri
p. 040 194 9727
kirsti.peled@hyvinkaa.fi

Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen sijaisvälitys.

Verkostoyhteistyö

Aki Leinonen, Työllisyyspäällikkö
p. 040 354 0815
aki.leinonen@hyvinkaa.fi

 

Päivitetty 18.2.2022