Arkisto

Keskusarkisto

Arkistoasiantuntija Johannes Valo (p. 040 628 3239)
 
Keskusarkisto toimii kaupungin toimintayksiköiden päätearkistona. Keskusarkistoon siirretään yli 10 v. säilytettävät asiakirjat. Keskusarkisto sisältää myös vuonna 1968 lakkautetun maalaiskunnan arkiston. Vanhimmat asiakirjat ovat peräisin 1800-luvun loppuvuosilta. Asiakirjoja on lähes puolitoista hyllykilometriä.

Keskusarkiston tehtävä

Keskusarkiston tehtävänä on kaupungin arkistotoimen ohjaus, neuvonta ja valvonta sekä asiakirjojen vastaanotto, seulonta, luettelointi, säilyttäminen, tarpeettomien asiakirjojen hävittäminen jne.

Asiakirjat ovat kaikkien tarvitsijoiden käytettävissä kaupunginkanslian tiloissa ottaen huomioon asiakirjojen julkisuudesta annetut säännökset ja määräykset.

Pöytäkirjanotteesta, kopiosta tai muusta tulosteesta perittävä sivukohtainen hinta:

  • ensimmäiseltä sivulta 2,50 €
  • kultakin seuraavilta sivuilta 1,00 €

Erityistoimenpiteitä vaativat asiakirjapyynnöistä perittävä hinta:

  • vaativa tiedonhaku (työaika alle 2 h) 30 euroa
  • hyvin vaativa tiedonhaku (työaika 2-5 h) 60 euroa

Asiakirjan antamisesta ei peritä maksua seuraavissa tapauksissa:

  • asiakirjasta annetaan tietoja suullisesti,
  • asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväsi,
  • julkinen sähköisesti tallennettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse,
  • sähköisesti tallennettu asiakirja lähetetään asianosaiselle sähköpostitse
  • pyydetyn asiakirjan antaminen kuuluu viranomaisen neuvonta, kuulemis- tai tiedotusvelvoitteen piiriin.

Asiakirjojen lähettämisestä ei peritä maksua.

 

Yhteystiedot

Kaupungintalo, Kankurinkatu 4-6 (PL 86) 05800 Hyvinkää
puhelinvaihde 019 45 911
kirjaamo@hyvinkaa.fi

Kaupungintalo avoinna:
ma - to klo 8.00 - 16.00 
pe klo 8.00 - 15.00

Näin löydät perille:
kartta Villatehtaan alueesta

henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi

Päivitetty 23.4.2020 Tulosta