Sähköinen asiointi

KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN ASIOINTIPALVELUT

   
   

Varhaiskasvatus-, esiopetus- ja kerhopaikkojen hakeminen

Siirtohakemus

Tuntirajavalinnan muutos

Irtisanomisilmoitus

Muut muutokset

 eDaisy  
         
    Sähköinen viestintäväline DaisyFamily
päiväkodin ja kodin välille
DaisyFamily
         
     WILMA, peruskoulut  Peruskoulun Wilma  
     WILMA, lukiot Lukion Wilma  
         
    Koulupaikkahakemus Koulupaikkahakemus
Ilmoitus muuttamisesta kaupungin sisällä Ilmoitus osoitteenmuutoksesta
    Toissijainen koulupaikkahakemus Toissijainen koulupaikkahakemus
    School application Application
 
Koulu- ja esiopetuskuljetushakemus LV 2022-2023 Koulu- ja esiopetuskuljetushakemus LV 2022-2023
Koulu- ja esiopetuskuljetushakemus LV 2023-2024 Koulu- ja esiopetuskuljetushakemus LV 2023-2024
       
    Aamu- ja iltapäivätoimintahakemus APIP -hakemus
    Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuvapautushakemus Maksuvapautushakemus
Aamu- ja iltapäivätoiminnan irtisanomislomake Irtisanomislomake

 

 

Lomakkeilla keräämme henkilötietojasi tuottaaksemme kasvatuksen ja koulutuksen palveluja. Henkilötietoja siirrämme vain lain niin vaatiessa tai huoltajien luvalla yhteistyökumppaneille. Henkilötietoja säilytetään lakisääteisten velvoitteiden mukaisesti. Tietoihin voi liittyä useita eri säilytysaikoja. Lisätietoa Hyvinkään kaupungin tietosuojasivuilta: https://www.hyvinkaa.fi/muut-sivut/tietosuoja/

Päivitetty 6.2.2023