Sähköinen asiointi

KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN ASIOINTIPALVELUT

   
   

Kunnallisen päiväkotipaikan hakeminen
Esiopetukseen ilmoittautuminen
Kerhopaikan hakeminen

 eHakemus  
         
    Sähköinen viestintäväline Muksunetti
päiväkodin ja kodin välille
Muksunetti Lisätietoja
         
     WILMA, peruskoulut  Peruskoulun Wilma  
     WILMA, lukiot Lukion Wilma  
         
    Koulupaikkahakemus Koulupaikkahakemus
Ilmoitus muuttamisesta kaupungin sisällä Ilmoitus osoitteenmuutoksesta
    Toissijainen koulupaikkahakemus Toissijainen koulupaikkahakemus
    School application Application
 
Koulu- ja esiopetuskuljetushakemus
Koulu- ja esiopetuskuljetushakemus
       
    Aamu- ja iltapäivätoimintahakemus APIP -hakemus
    Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuvapautushakemus Maksuvapautushakemus

 

 

Lomakkeilla keräämme henkilötietojasi tuottaaksemme kasvatuksen ja koulutuksen palveluja. Henkilötietoja siirrämme vain lain niin vaatiessa tai huoltajien luvalla yhteistyökumppaneille. Henkilötietoja säilytetään lakisääteisten velvoitteiden mukaisesti. Tietoihin voi liittyä useita eri säilytysaikoja. Lisätietoa Hyvinkään kaupungin tietosuojasivuilta: https://www.hyvinkaa.fi/muut-sivut/tietosuoja/

Päivitetty 24.9.2021