The English Classes of Hyvinkää

Hyvinkään englanninkieliset luokat tarjoavat:

mahdollisuutta opiskella luokat 1-6 pääosin englanniksi
tilaisuuden oppia vieraan kielen luontevaa käyttöä eri tilanteissa
laajempaa ja syvempää kielitaitoa ja kulttuurien tuntemusta
 
Opiskelussa englannin kieli on sekä oppimisen kohde että sen väline.
 
Ensimmäiselle luokalle pyrittäessä lapsi osallistuu pääsykokeeseen, jossa arvioidaan hakijoiden kielellisiä valmiuksia. Ensimmäiselle luokalle pyrkivältä lapselta ei vaadita englannin kielen taitoa.
 

Hakeminen ensimmäiselle luokalle:
• Hakulomakkeen täyttäminen nettisivujen kautta viimeistään 31.1.2023.
• Infoilta vanhemmille järjestetään to 19.1.2023 klo 18.00 Aseman koulun puukoululla, Kauppalankatu 8. Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä.
• Pääsykoe on ti 14.2.2023
• Tulokset maaliskuun alkuun mennessä
(Oikeudet muutoksiin pidätetään.)

Luokille 2-6 otetaan oppilaita, jos luokilla on tilaa. Pyrittäessä oppilaan on osoitettava riittävä englannin kielen taito. Luokkien 2-6 valintakoe testaa lapsen englannin kielen taitoja (ymmärtäminen, puhuminen, lukusujuvuus ja luetun ymmärtämien sekä kirjoittaminen) luokkatason mukaisesti. Läpäisemällä eri osa-alueet lapsi osoittaa voivansa toimia englanninkielisessä luokkaympäristössä ilman, että opiskelu muodostuu liian haastavaksi. Koska osa joidenkin aineiden opetuksesta voi olla suomeksi, on oppilaalla oltava myös riittävät taidot suomen kielessä (äidinkielen taso tai suomi toisena kielenä taso).

Yhteystiedot

Koordinaattorit
Veera Kallioranta ja Eriika Nummenranta
puh. 040 652 7814
etunimi.sukunimi@edu.hyvinkaa.fi

Rehtori
Jari Laukkanen
puh. 040 674 8707
jari.laukkanen@hyvinkaa.fi.

Hakulomake 1. luokka

Hakulomake 2-6 luokat 

 

The English Classes of Hyvinkää offer:

• a possibility to study grades 1-6 mostly in English
• an opportunity for fluent use of language
• deeper knowledge of language and cultural awareness
Language is both the target and the means of learning.

In order to attend the English classes of Hyvinkää, a prospective student must pass an entrance test. For the first grade, the entrance test tests the child’s language awareness skills.  This means that the child does not need to know English as such in order to be accepted to the first grade.

Applying to first grade:
• Fill in the application form (online) by 31.1.2023
• Info Evening for parents in 19.1. at 18.00 LINK TO THE EVENT
• The Entrance Test is 14.2.2023
• Results by the beginning of March
 
For grades 2-6 students can be accepted to the classes if there is room. The prospective students need to show enough English skills to be accepted into the class. For grades 2-6, the exam tests the child’s English skills (comprehension, speaking, reading fluency and comprehension and writing) appropriate to their grade level. The child needs to pass the different parts in order to be able to function in an English speaking class-room. As the instruction of some of the subjects, or parts of the subject, can be in Finnish, the applicants must have sufficient skills in Finnish (Finnish as a mother tongue or Finnish as a second language).
 
Further information: Principal Jari Laukkanen. Mobile + 358 40 674 8707, jari.laukkanen@hyvinkaa.fi.

Application form for grade 1

Application form for grades 2-6

 

Seuraa meitä / Follow us:
Instagram "englishclassesof hyvinkaa" and Facebook "The English Classes of Hyvinkää"

Päivitetty 2.3.2020