Avustukset

Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta jakaa vuosittain avustuksia paikallisille yhdistyksille, seuroille, ryhmille ja yksityishenkilöille. Vuosittainen avustus riippuu käytettävissä olevasta määrärahasta, hakemusten määrästä ja lautakunnan harkinnasta avustussäännön puitteissa.

Tarkemmin avustusten myöntöperusteista on kerrottu avustuskohtaisesti

Avustuskelpoisuus

Hyvinkään kaupungin kohde- ja kumppanuusavustuksia voidaan myöntää avustussäännön mukaisesti. Avustukset myönnetään aina hakemusten perusteella, yhdistyksen avustuskelpoisuus tarkistetaan avustusta haettaessa.

  • Yhdistykselle voidaan myöntää avustuskelpoisuus, kun se on toiminut vähintään yhden täyden tilikauden ajan ja tämän jälkeen hakenut avustuskelpoisuutta vapaamuotoisella hakemuksella ja toimittamalla yhdistysrekisteriotteen, yhdistyksen säännöt sekä tilinpäätösasiakirjat (toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase, tilinpäätöksen allekirjoitussivu sekä tilin-/toiminnantarkastuskertomus) kaupungin kirjaamoon kirjaamo@hyvinkaa.fi.
  • Avustuskelpoisuuden hakemiselle ei ole erillistä hakuaikaa.
  • Avustuskelpoisuutta haetaan Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnalta ja se astuu voimaan lautakunnan lainvoimaista päätöstä seuraavan kuukauden alusta.
  • Avustuskelpoiseksi hyväksytyt yhdistykset ovat myös oikeutettuja edullisempaan yhdistyshintaan kaupungin tiloja varatessaan.

HUOM: Avustuksia ei myönnetä tilaisuuksiin, hankkeisiin tai toimintoihin, joiden keskeinen tarkoitus on voitontavoittelu, mainonta tai siihen verrattava kaupallinen toiminta. Avustusasioissa yhdistyksen tai muun yhteisön puolesta voi asioida vain yhteisön nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö.

Tarkista hakuajat.

*Lisätiedot Hyvinvointiavustuksesta päivitetään tälle sivulle mahdollisimman pian.


Hyvinkään kaupunki on siirtymässä vuodesta 2023 alkaen sähköiseen avustushakuun

  • Ensimmäisessä vaiheessa sähköiseen hakuun siirtyivät syksyllä 2022 kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden kohdeavustukset sekä kulttuuripalveluiden kumppanuusavustus.
  • Toisessa vaiheessa sähköisesti haettavaksi tulevat liikunta- ja nuorisopalveluiden toiminta-avustukset. Lomakkeet avautuvat ehyvinkaa-palvelussa maaliskuussa 2023.
  • Sähköisesti haettavat avustukset ovat haettavissa osoitteessa:
    www.ehyvinkaa.fi/asioi-verkossa

*Vuonna 2023 ensimmäistä kertaa jaettava hyvinvointiavustus haetaan paperilomakkeella (lisätietoa avustuksesta ja hakemisesta myöhemmin).

Lisätietoja avustuksista


Tietosuoja

Keräämme lomakkeille täyttämäsi tiedot, toimitettuasi ne meille, ilmoitettua käyttötarkoitusta varten. Tietoja ei käytetä muuhun käsittelytarkoitukseen. Tietoja säilytetään kunnes lakisääteinen säilytysaika päättyy. 

Keräämme tiedot, jotta voisimme tukea paikallista kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja muuta yhdistystoimintaa. 

Lisää tietosuojakäytännöistämme: www.hyvinkaa.fi/muut-sivut/tietosuoja/

 

   

Päivitetty 23.4.2021