Avustukset

Ylimääräinen korona-avustus seuroille haettavana.

Hyvinkään kaupunginhallitus (17 § / 1.2.2021) on kokouksessaan päättänyt myöntää 50 000 euroa ylimääräistä avustusta hyvinkääläisten seurojen toiminnan välittömiin Koronapandemian aiheuttamiin taloudellisten haittojen tukitoimiin ja seurojen talouden tasapainottamiseen.

Avustuksen tavoitteena on lievittää koronapandemian seuralle/yhdistykselle aiheuttamia taloudellisia menetyksiä. Avustuksella turvataan seurojen/yhdistysten toimintaa pandemian aiheuttamana poikkeusaikana 1.6.2020-28.2.2021. Avustus on tarkoitettu esimerkiksi vakituisen henkilökunnan palkkakustannuksiin ja seuran/yhdistyksen muihin kiinteisiin kustannuksiin ja on suunnattu pääsääntöisesti lasten ja nuorten harrastustoimintaan (kuhla 11 § / 17.2.2021).

Haku tapahtuu Hyvinkään kaupungin kohdeavustuslomakkeella, joka löytyy tämän sivun oikeasta laidasta, kohdasta Yhteiset lomakkeet; kohdeavustushakemus.

Liitteeksi hakemukseen tarvitaan selvitys muista mahdollisista avustuksista ja varainhankinnasta sekä perustelut ja suunnitelma avustuksen käytöstä.

Hakemukset toimitetaan osoitteeseen: kirjaamo @hyvinkaa.fi

Hakuaika alkaa heti ja päättyy su 7.3.2021 klo 23.59. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Avustuksen käytöstä on tehtävä vapaamuotoinen selvitys heti kun avustus on käytetty tai viimeistään 31.10.2021.

Voit käyttää myös valmista kohdeavustuksen selvityslomaketta sovelletusti. Se löytyy tästä linkistä:

https://www.hyvinkaa.fi/globalassets/kulttuuri-ja-vapaa-aika/avustukset/liitteet/kohdeavustus_selvitys_taydennettava2.pdf


Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää vuosittain kaupungin talousarvioon määrärahan käytettäväksi yhdistysten toiminnan tukemiseen.

Toimintasäännön mukaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan tehtävänä on päättää niiden määrärahojen jaosta, jotka kaupungin talousarviossa on varattu kulttuuripalvelujen, liikunta- ja nuorisotoiminnan tukemiseen.

Tietoa avustuksista ja hakuohjeet:

Liikunnan avustukset
Kulttuurin avustukset
Nuorison avustukset

Kaikki avustuslomakkeet löytyvät sivun oikeasta laidasta ja myös jokaisen osion omalta avustussivulta.

Tietosuoja

Keräämme lomakkeille täyttämäsi tiedot, toimitettuasi ne meille, ilmoitettua käyttötarkoitusta varten. Tietoja ei käytetä muuhun käsittelytarkoitukseen. Tietoja säilytetään kunnes lakisääteinen säilytysaika päättyy. 

Keräämme tiedot, jotta voisimme tukea paikallista kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja muuta yhdistystoimintaa. 

Lisää tietosuojakäytännöistämme: https://www.hyvinkaa.fi/muut-sivut/tietosuoja/

 

   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

   

 

 

Päivitetty 23.4.2021