Avustukset

Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta jakaa vuosittain avustuksia paikallisille yhdistyksille, seuroille, ryhmille ja yksityishenkilöille. Vuosittainen avustus riippuu käytettävissä olevasta määrärahasta, hakemusten määrästä ja lautakunnan harkinnasta avustussäännön puitteissa.

Tarkemmin avustusten myöntöperusteista on kerrottu avustuskohtaisesti


Ajankohtaista

 • Hakuajat löytyvät tämän sivun oikeanpuoleisesta palkista ylhäältä.
 • Hyvinvointipalveluiden kohde- ja kumppanuusavustushaku vuodelle 2024 avustushaku on päättynyt!

  Hyvinkään sivistystoimi ilmoittaa hyvinkään alueella toimivien yhdistysten, yhteisöjen, seurojen sekä muiden, hyvinkääläisten hyvinvointia ja terveyttä edistävien toimijoiden haettavaksi Hyvinvointipalveluiden kohde- ja kumppanuusavustukset. Hakuaika: 15.1.-16.2.2024 klo 15:00. 

>> Lue lisää

 • Hyvinvointipalveluiden kohde- ja kumppanuusavustusten selvitys

  Hyvinvointipalveluiden kohde- ja kumppanuusavustukset selvitetään sähköisellä lomakkeella. Vuodelle 2023 myönnettyjen Hyvinvointipalveluiden avustusten selvityslomakkeen löydät >> täältä.

Selvityksen viimeinen palautuspäivä 30.4.2024.

 • Hyvinvointipalveluiden avustukset olivat vuonna 2023 haettavissa 20.2.-31.3.2023

  Kaiken kaikkiaan jaossa oli avustussäännön mukaisesti kohdeavustuksiin 98 000 euroa ja kumppanuusavustuksiin 196 000 euroa. Hakemuksia saapui yhteensä 42.

  Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta päätti hyvinvointipalveluiden kohde- ja kumppanuusavustusten myöntämisestä kokouksessaan 27.4.2023. 
  >> Lue lisää myönnettyjen avustusten käyttökohteista

 • Hyvinkään kaupunki on siirtynyt vuodesta 2023 alkaen sähköiseen avustushakuun

  Ensimmäisessä vaiheessa sähköiseen hakuun siirtyivät syksyllä 2022 kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden kohdeavustukset sekä kulttuuripalveluiden kumppanuusavustus.
  Toisessa vaiheessa sähköisesti haettavaksi tulivat liikunta- ja nuorisopalveluiden toiminta-avustukset maaliskuussa 2023 sekä Hyvinvointipalveluiden kohde- ja kumppanuusavustukset tammikuussa 2024.
  Sähköisesti haettavat avustukset ovat haettavissa osoitteessa
  >> www.ehyvinkaa.fi/asioi-verkossa.
 • Lisätietoja avustuksista

Hyvinvointipalveluiden avustukset: taivi.toikka@hyvinkaa.fi / panu.isotalo@hyvinkaa.fi

Kulttuuripalveluiden avustukset: outi.ruso@hyvinkaa.fi

Liikunnan avustukset: jarmo.vakkila@hyvinkaa.fi / minna.kalmari@hyvinkaa.fi

Nuorisopalveluiden avustukset: mika.joensuu@hyvinkaa.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Simo Varjonen, simo.varjonen@hyvinkaa.fi


AVUSTUSKELPOISUUS

Hyvinkään kaupungin kohde- ja kumppanuusavustuksia voidaan myöntää avustussäännön mukaisesti. Avustukset myönnetään aina hakemusten perusteella, yhdistyksen avustuskelpoisuus tarkistetaan avustusta haettaessa.

 • Yhdistykselle voidaan myöntää avustuskelpoisuus, kun se on toiminut vähintään yhden täyden tilikauden ajan ja tämän jälkeen hakenut avustuskelpoisuutta vapaamuotoisella hakemuksella ja toimittamalla yhdistysrekisteriotteen, yhdistyksen säännöt sekä tilinpäätösasiakirjat (toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase, tilinpäätöksen allekirjoitussivu sekä tilin-/toiminnantarkastuskertomus) kaupungin kirjaamoon kirjaamo@hyvinkaa.fi.
 • Avustuskelpoisuuden hakemiselle ei ole erillistä hakuaikaa.
 • Avustuskelpoisuutta haetaan Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnalta ja se astuu voimaan lautakunnan lainvoimaista päätöstä seuraavan kuukauden alusta.
 • Avustuskelpoiseksi hyväksytyt yhdistykset ovat myös oikeutettuja edullisempaan yhdistyshintaan kaupungin tiloja varatessaan.

HUOM: Avustuksia ei myönnetä tilaisuuksiin, hankkeisiin tai toimintoihin, joiden keskeinen tarkoitus on voitontavoittelu, mainonta tai siihen verrattava kaupallinen toiminta. Avustusasioissa yhdistyksen tai muun yhteisön puolesta voi asioida vain yhteisön nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö.

Tarkista hakuajat.


Tietosuoja

Keräämme lomakkeille täyttämäsi tiedot, toimitettuasi ne meille, ilmoitettua käyttötarkoitusta varten. Tietoja ei käytetä muuhun käsittelytarkoitukseen. Tietoja säilytetään kunnes lakisääteinen säilytysaika päättyy. 

Keräämme tiedot, jotta voisimme tukea paikallista kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja muuta yhdistystoimintaa. 

Lisää tietosuojakäytännöistämme: www.hyvinkaa.fi/muut-sivut/tietosuoja/

 

   

Päivitetty 23.4.2021