Liikennesuunnittelu

Liikennesuunnittelun tehtävät

 • suunnitella kaupungin liikennejärjestelyt liikennemerkkeineen ja -valoineen
 • tuottaa liikennetutkimuksia ja liikenne-ennusteita maankäytön suunnittelun avuksi
 • tehdä katuverkon ja liikennealueiden yleissuunnittelua
 • edistää liikenneturvallisuutta ja kestävien kulkutapojen osuutta
 • valmistella liikennettä koskevia aloitteita ja lausuntoja hallinnolliseen käsittelyyn
 • hoitaa joukkoliikenteen tukiasioita ja lippuyhteistyötä sekä kehittää joukkoliikennettä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa
 • suunnitella ja järjestellä lakisääteisiä kuljetuksia asukkaille.

Päätöksenteko

Hyvinkään kaupungin liikennesuunnitteluyksikkö vastaa kaupungin katuverkoilla ja yleisillä alueilla tapahtuvasta liikennesuunnittelusta. Pienistä liikennejärjestelyistä sekä yksittäisten liikenneohjauslaitteiden asettamisesta päättää tekninen johtaja. Alueelliset liikenteenohjaussuunnitelmat käsitellään ja hyväksytään teknisessä lautakunnassa. 

Vastuujako

 • Yleisillä teillä liikennesuunnittelua hoitaa Uudenmaan ELY-keskus
 • yksityisillä alueilla alueiden omistajat ja
 • kaupungin omistamilla tonteilla kaupungin tilapalvelu.
 • Rata-alueiden kohdalla liikenteen turvallisuudesta ja muista asioista vastaa Väylävirasto.

 Kuvassa palautetta tieliikenteestä taulu, jossa puhelinumerot. Ne löytvät tekstinä myös alta

Liikenteen asiakaspalvelu maanteihin liittyen 

Liikenteen asiakaspalvelussa

 • vastataan kysymyksiin
 • annetaan neuvontaa
 • käsitellään palautteita
 • opastetaan sähköisessä lupa-asioinnissa.

Verkkosivuilta löytyy tietoa esim.

 • teiden ja ratojen kunnossapidosta
 • liikenneturvallisuudesta
 • väylähankkeista
 • ohjeet liikenteen lupien hakemiseen.

Liikenteen asiakaspalvelu

Palauteväylään voi ilmoittaa esimerkiksi

 • päällystevaurioista
 • tien hoitoon liittyvistä asioista
 • pysäkkien siisteydestä suoraan kartalle kohdennettuna ympäri vuorokauden.

Ilmoituksia tietä hoitavalle urakoitsijalle välitetään arkipäivisin. Kartalta voit seurata myös muiden tekemiä ilmoituksia ja niiden käsittelyn tilaa. Palauteväylä-sivulla on myös kattava Usein kysyttyä-palvelu, joka tarjoaa tietoa sekä tie-, rata- että meriaiheisiin liittyen.

Liikenteen asiakaspalvelu on valtakunnallinen Väyläviraston, ELY-keskusten ja Traffic Management Finland Groupin maantie-, rata- ja vesiväyläasioiden neuvontapalvelu.

Liikennettä vaarantava ongelma 

Liikennettä selvästi vaarantavasta ongelmasta pyydämme ilmoittamaan suoraan Tieliikennekeskusten Tienkäyttäjän linjalle.

Tienkäyttäjän linja
0200 2100 (24/7)

Tienkäyttäjän linjalle kuuluvia ilmoituksia ovat esim.

 • tiellä oleva vesi
 • tielle kaatunut puu
 • muu este, joka estää normaalin tienkäytön.

Ilmoittajilta pyydetään tarkka tieto ongelman sijaintipaikasta ja yhteystiedot. Tieliikennekeskuksen päivystäjä välittää ilmoitukset alueurakoitsijalle. 

Akuutit hätätilanteet tulee ilmoittaa hätänumeroon 112.

Päivitetty 6.5.2024