Liikennesuunnittelu

Liikennesuunnittelun tehtävät:

 • suunnitella kaupungin liikennejärjestelyt liikennemerkkeineen ja -valoineen
 • tuottaa liikennetutkimuksia ja liikenne-ennusteita maankäytön suunnittelun avuksi
 • tehdä katuverkon ja liikennealueiden yleissuunnittelua
 • edistää liikenneturvallisuutta ja kestävien kulkutapojen osuutta
 • valmistella liikennettä koskevia aloitteita ja lausuntoja hallinnolliseen käsittelyyn
 • hoitaa joukkoliikenteen tukiasioita ja lippuyhteistyötä sekä kehittää joukkoliikennettä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa
 • suunnitella ja järjestellä lakisääteisiä kuljetuksia asukkaille.

Päätöksenteko

Hyvinkään kaupungin liikennesuunnitteluyksikkö vastaa kaupungin katuverkoilla ja yleisillä alueilla tapahtuvasta liikennesuunnittelusta. Pienistä liikennejärjestelyistä sekä yksittäisten liikenneohjauslaitteiden asettamisesta päättää tekninen johtaja. Alueelliset liikenteenohjaussuunnitelmat käsitellään ja hyväksytään teknisessä lautakunnassa. 

Vastuujako

 • Yleisillä teillä liikennesuunnittelua hoitaa Uudenmaan ELY-keskus
 • yksityisillä alueilla alueiden omistajat ja
 • kaupungin omistamilla tonteilla kaupungin tilapalvelu.
 • Rata-alueiden kohdalla liikenteen turvallisuudesta ja muista asioista vastaavaa Väylävirasto.

 Kuvassa palautetta tieliikenteestä taulu, jossa puhelinumerot. Ne löytvät tekstinä myös alta

 

Liikenteen asiakaspalvelu maanteihin liittyen 

Liikenteen asiakaspalvelu on valtakunnallinen Väyläviraston, ELY-keskusten ja Traffic Management Finland Groupin maantie-, rata- ja vesiväyläasioiden neuvontapalvelu.

Liikenteen asiakaspalvelussa vastataan kysymyksiin, annetaan neuvontaa, käsitellään palautteita ja opastetaan sähköisessä lupa-asioinnissa. Verkkosivuilta löytyy tietoa esim. teiden ja ratojen kunnossapidosta, liikenneturvallisuudesta, väylähankkeista sekä ohjeet liikenteen lupien hakemiseen.

Liikenteen asiakaspalveluun voi ottaa yhteyttä osoitteessa https://palautevayla.fi/aspa tai soittamalla numeroon 0295 020 600 (ark. klo 9-16) Palvelemme asiakkaitamme suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 

Palauteväylään voi ilmoittaa esimerkiksi päällystevaurioista, tien hoitoon liittyvistä asioista tai pysäkkien siisteydestä suoraan kartalle kohdennettuna ympäri vuorokauden. Välitämme ilmoituksia tietä hoitavalle urakoitsijalle arkipäivisin. Kartalta voit seurata myös muiden tekemiä ilmoituksia ja niiden käsittelyn tilaa. Palauteväylä-sivulla on myös kattava Usein kysyttyä-palvelumme, joka tarjoaa tietoa sekä tie-, rata- että meriaiheisiin liittyen.

Liikennettä vaarantava ongelma 

Tienkäyttäjän linja 

Liikennettä selvästi vaarantavasta ongelmasta pyydämme ilmoittamaan suoraan Tieliikennekeskusten Tienkäyttäjän linjalle soittamalla numeroon 0200 2100 (24/7). Tienkäyttäjän linjalle kuuluvia ilmoituksia ovat esim. tiellä oleva vesi, tielle kaatunut puu tai muu este, joka estää normaalin tienkäytön.

Ilmoittajilta pyydetään tarkka tieto ongelman sijaintipaikasta ja yhteystiedot. Tieliikennekeskuksen päivystäjä välittää ilmoitukset alueurakoitsijalle. 

Akuutit hätätilanteet tulee ilmoittaa hätänumeroon 112 

 

 

Päivitetty 14.5.2021