Leikin lumoa

Leikin lumoa oli Hyvinkään varhaiskasvatuksessa toteutunut kehittämishanke. Hankkeen rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö. Hanke kohdentui niihin varhaiskasvatuksen päiväkotiryhmiin, joissa oli alle kolme vuotiaita lapsia mukaan lukien avoin kerhotoiminta sekä perhepäivähoito.

Kansallinen arviointikeskus Karvi tutki Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden sisällöllistä ja menetelmällistä toteutumista antaen kehittämissuosituksen alle kolme vuotiaiden pedagogiikasta sekä taidekasvatuksesta. Leikin lumoa-hankkeen tavoitteena oli vahvistaa alle kolme vuotiaiden lasten pedagogiikan laatua taidelähtöisten sisältöjen ja menetelmien avulla. Kehittämistyön tuloksena syntyneiden uusien toimintamallien juurruttaminen yhteiseksi pääomaksi oli yksi Leikin lumoa-hankkeen tavoite.

Hankkeeseen palkattu hanketyöntekijä jalkautui lapsiryhmiin työskentelemään kasvattajien rinnalle.

Hanke päättyi 23.12.2021.

käsinukke eläinystävät retkellä punaisen peiton päällä

Päivitetty 2.10.2020