Terveydensuojelu

Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on valvoa terveydellisiä olosuhteita ja hygieniaa erilaisissa ilmoitusvelvollisissa huoneistoissa sekä veden laatua talousvesiverkostoissa, uima-altaissa ja uimarannoilla. Ympäristöterveydenhuolto arvioi terveydellisiä olosuhteita tarvittaessa myös asunnoissa.     

Terveydensuojelulain (763/1994) mukaista valvontaa toteutetaan vuosittain tehtävän valvontasuunnitelman mukaisesti sekä yhteydenottojen perusteella. Valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset ovat maksullisia. Valvonnan lisäksi ympäristöterveydenhuolto antaa ohjausta ja neuvontaa mm. kaivoveden laatuun liittyvissä kysymyksissä.

Ilmoitukset

Terveydensuojelulain mukainen ilmoitusvelvollisuus koskee toimintoja tai huoneistoja, joiden vaikutuspiirissä on paljon ihmisiä tai erityisryhmiä, kuten lapsia tai vanhuksia sekä toimintoja, joiden hygieenisille oloille on asetettava erityisiä velvoitteita. Terveydensuojelulain 13§:n mukainen ilmoitus on tehtävä ympäristöterveydenhuoltoon 30 vrk ennen toiminnan aloittamista, toiminnan olennaista muuttamista tai toiminnanharjoittajan vaihtumista. Ilmoituksen käsittelystä annetaan toiminnanharjoittajalle todistus.

Alla on esitetty terveydensuojelulain 13 §:n mukaan ilmoitusvelvolliset huoneistot:

1) majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetussa laissa (308/2006) tarkoitettu majoitusliike

2) yleisölle avoin kuntosali tai muu liikuntatila, sauna, kylpylä, uimahalli, uimala ja uimaranta

3) päiväkoti ja kerho sekä esi- tai perusopetusta, ammatillista koulutusta, lukio-opetusta tai korkeakoulutusta antava oppilaitos ja opetuksen järjestämispaikka

4) jatkuvaa hoitoa antava sosiaalihuollon toimintayksikkö sekä vastaanottokeskus

5) solariumliike, tatuointiliike ja kauneushoitola sekä muu huoneisto, jossa harjoitetaan ihonkäsittelyä

6) sellainen muu huoneisto tai laitos tai sellaisen toiminnan aloittaminen, josta voi aiheutua sen käyttäjämäärä tai toiminnan luonne huomioon ottaen terveyshaittaa

Kun suunnittelet ilmoituksen varaista toimintaa, tutustu tilojen suunnitteluohjeisiin

- päivähoito- ja kerhotilojen suunnitteluohje

- koulutilojen suunnitteluohje

- hoitolaitosten suunnitteluohje

- parturi-kampaamon, kauneushoitolan, jalkahoitolan, tatuointihuoneiston tai vastaavan suunnitteluohje

Talousvettä toimittavat laitokset ja vedenjakelualueet

Talousvettä toimittavan laitoksen, jolla on omaa veden tuotantoa tai käsittelyä, on haettava toimintansa hyväksymistä kunnan terveydensuojeluviranomaiselta viimeistään 3 kuukautta ennen suunniteltua toiminnan aloittamista. Talousvettä ei saa toimittaa ennen kuin laitos on hyväksytty.

Toiminnan hyväksymistä on haettava myös, jos veden ottoa tai vedenkäsittelyä olennaisesti laajennetaan tai muutetaan taikka veden laadussa tai jakelussa tapahtuu toimitettavan talousveden laadun kannalta olennaisia muutoksia. Toiminnan muutosta koskeva hakemus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan olennaista muuttamista. Toimintaa ei saa muuttaa ennen kuin hakemus on hyväksytty.

Alla on esitetty toimijat, joita koskee terveydensuojelulain 18a §:n mukainen ilmoitusvelvollisuus vedenjakelualueesta:

1) talousvettä toimittava laitos, jolla ei ole omaa veden tuotantoa tai käsittelyä

2) toiminnanharjoittaja, joka ottaa talousvettä omilla laitteilla käytettäväksi osana julkista tai kaupallista toimintaa, mutta ei ole 18 §:ssä tarkoitettu talousvettä toimittava laitos

3) yhteisessä käytössä olevan vedenottamon tai vesisäiliön omistaja, jos vettä otetaan vedenkäyttäjien omilla laitteilla talousvetenä käytettäväksi vähintään 50 henkilön tarpeisiin tai vähintään 10 kuutiometriä vuorokaudessa

Talousvettä toimittavien laitosten hakemus- ja vedenjakelualueiden ilmoituslomake

Päivitetty 23.3.2023