Hyvinkään kaupungin Tuva-ryhmät

Hyvinkään kaupungin Tuva-ryhmät keskittyvät perustaitojen vahvistamiseen ja perusopetuksen arvosanojen korottamiseen. Ryhmistä on mahdollisuus osallistua lukion ja ammatillisen koulutuksen opintoihin jokaisen oman henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Toisella asteella suoritetut opinnot ovat hyväksiluettavissa tuleviin opintoihin. Opiskelijan on mahdollisuus korottaa kaikkia perusopetuksen pakollisten oppiaineiden päättöarvosanoja paitsi käsityötä ja kotitaloutta. Opiskelu- ja urasuunnittelutaito on kaikille pakollinen opintojakso.

Valinnaisia koulutuksen osia ovat työelämätaidot ja työelämässä tapahtuva oppiminen ja arjen taidot ja yhteiskunnallinen osallisuus. Lisäksi on valittavissa valinnaisia opintoja, esimerkiksi taito- ja taideaineita lukiosta.

Tuva-ryhmien opetus järjestetään Hyvinkään lukion aikuislinjalla, mutta tapahtuu päiväaikaan Kipinä-talossa. Ryhmiä ohjaa oma opettaja, jonka lisäksi osaa perusopetuksen päättöarvioinnin korotusaineista opettavat lukion aineenopettajat. Luokan vastuuopettaja ja rehtori huolehtivat jatko-opinto-ohjauksesta ja yhteishausta.

Tuva-ryhmien opintojen keskeinen tavoite on korottaa tai suorittaa peruskoulun päättöarvosanoja, parantaa opiskelijan jatko-opintovalmiuksia ja mahdollisuuksia päästä yhteishaussa haluamaansa opiskelupaikkaan.

Hyvinkään kaupungin Tuva-ryhmiin hakeudutaan yhteishaussa opintopolun kautta.
Tuva-koulutuksen valintakriteerit:
Mikäli hakijoita on enemmän kuin yhteishaun paikkoja, valitaan opiskelijat seuraavassa järjestyksessä:
1) Vuonna 2022 perusopetuksen päättäneet hyvinkääläiset oppivelvolliset, joka ovat hakeneet yhteishaussa ensisijaisesti Tuva-koulutukseen
2) Muut hyvinkääläiset oppivelvolliset, joka ovat hakeneet yhteishaussa Tuva-koulutukseen
3) Oppivelvolliset, jotka ovat hakeneet Tuva-koulutukseen
4) Muut hakijat
Mikäli jossakin valintaryhmässä on hakijoita enemmän kuin Tuva-koulutuksessa on paikkoja, opiskelijat valitaan arvonnalla.

Lisätietoja:
vastuuopettaja: Jukka Lappalainen, p. 040 523 1226, jukka.lappalainen@edu.hyvinkaa.fi
rehtori: Kirsi Silvennoinen, p. 040 530 1081, kirsi.silvennoinen@hyvinkaa.fi

Päivitetty 8.2.2022