Siirry pääsisältöön

Tietosuoja

Hyvinkään kaupungin tietosuojakäytännöt

Tietosuojaperiaatteemme henkilötietojen käsittelyssä

Yksityisyytesi on meille tärkeää. Me Hyvinkään kaupungilla pyrimme varmistamaan, että jokaisen henkilön yksityisyyden suoja säilyy. Tällä sivulla kerromme, miten käsittelemme henkilötietoja.

Tietojen käsittelyperuste ja informointi

Pääasiallisesti Hyvinkään kaupungin palvelut perustuu lakisääteisen velvoitteen toteuttamiseen, yleiseen etuun tai julkisen vallan käyttämiseen. Näiden palveluiden laadukas tuottaminen, suunnittelu ja seuranta edellyttävät palveluiden käyttäjien henkilötietojen käsittelyä. Tietojen käsittely perustuu useisiin lakeihin ja asetuksiin sekä joissakin tapauksissa myös sinun suostumukseesi. 

Jotkin palveluista esim. ilmoittautumiset tapahtumiin tai kursseille ovat sellaisia, joihin henkilötiedot kerätään suostumukseesi perustuen. Keräämme vain tarpeelliset tiedot tiedossasi olevaa käyttötarkoitusta varten.

Rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja luovutetaan ja rekisteröidyn oikeuksista kussakin käsittelytarkoituksessa. Voimme informoida sinua suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti. Sinulla on myös oikeus aina kysyä, mikäli koet että sinua ei ole informoitu. Sinulla on oikeus myös peruuttaa antamasi suostumus milloin tahansa.

Olemme ohjeistaneet henkilöstömme käsittelemään tietoja henkilöiden yksityisyyttä kunnioittaen.

Tietojen säilytys

Tietojen säilytysajat määräytyvät lainsäädännön, suositusten ja arkistointilain määrittelemien säilytysaikojen mukaisesti. Antamillasi tiedoilla voi olla erilaisia säilytysaikoja eri rekistereissä.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus tarkastaa tiedot

Henkilöllä on oikeus tarkastaa, miten hänen henkilötietojaan käsitellään. 

Oikeus tiedon oikaisemiseen tai poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskeva virheellisesti merkitty tieto oikaistavaksi. Hänellä on myös oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn sekä poistamaan häntä koskevat tiedot järjestelmästä, jos käsittely perustuu suostumukseen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Henkilöllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot jäsennellyssä ja yleisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle (jos se on teknisesti mahdollista). Oikeus koskee tilanteita, joissa henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen tai sopimuksella.

Vastustamisoikeus

Jos tietosi joltain osin eivät pidä paikkaansa, sinulla on oikeus vaatia käsittelyn väliaikaista rajoittamista, kunnes olemme varmistaneet tietojen paikkansapitävyyden. Aina kun tietojesi käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun, sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien tietojen käsittelyä. Tällöin emme saa enää käsitellä henkilötietojasi, paitsi jos voimme perustellusti osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, jonka voidaan katsoa olevan riittävän painava syrjäyttääkseen rekisteröidyn edut oikeudet ja vapaudet. Lisäksi mikäli tarvitsemme tietoja oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, tietojen käsittelyä on sallittua jatkaa.

Valitusoikeus

Yllä mainittujen oikeuksien lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojesi käsittelystä.

Yllä mainitut oikeudet eivät kuitenkaan ole ehdottomia ja niihin sisältyy poikkeuksia, koska henkilötietojen käsittelyperuste vaikuttaa siihen, mitä oikeuksia rekisteröidyllä on

Henkilötietoihin kohdistuvan tietopyynnön tekeminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja pyytää oikaisua virheellisiin tietoihin sekä poistamaan tiedot soveltuvin osin.

Voit käydä jättämässä tietopyynnön Hyvinkään kaupungintalolla, Kankurinkatu 4-6. 
Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi.

Määräaika tietojen toimittamiseksi tai tietopyyntöön liittyvien lisätietojen antamiseksi on kuukausi pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli tietopyyntö on poikkeuksellisen monimutkainen ja laaja, määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella.

Tietosuojavastaava

Hyvinkään kaupungin tietosuojavastaavan tavoitat sähköpostilla tietosuojavastaava (ät) hyvinkaa.fi

Toimialojen tietosuojakäytännöt

Sivistystoimi

Kaupunki ja hallinto

Konsernipalvelut ja hallinto

Tekniikka ja ympäristö

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Hyvinkään kaupunki, Kankurinkatu 4-6, PL 86, 05801 Hyvinkää

Lisätietoa tietosuojasta löydät:

Tämä tietosuojakäytäntö on päivitetty viimeksi 29.6.2018. Pidätämme oikeuden päivittää ja muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä ilman erillistä ilmoitusta.

Päivitetty 25.2.2020 Tulosta