Asumisen linjaukset Hyvinkäällä

Hyvinkään kaupunki on laatimassa asumisen linjauksia tuleville vuosille. Tavoitteena on edistää ja vahvistaa mahdollisuuksia monipuoliseen asumiseen ja asukasmäärän lisäämiseen.

Kaupungistumiskehitys on ollut viime vuosina nopeaa ja asumisen trendit ovat muuttuneet. Kasvavilla kaupunkiseuduilla asuntorakentaminen on ollut viime vuosina vilkasta. Erityisesti hyviin liikenneyhteyksiin tukeutuvilla alueilla kerrostaloasuntoja on rakennettu paljon ja trendin ennustetaan jatkuvan. Myös Hyvinkäällä asuntorakentaminen on viime vuosina painottunut kerrostaloasuntoihin. Samalla omakotirakentamisen suosio on laskenut, mutta se on tutkimusten mukaan edelleen monien ensisijainen asumistoive. Ikääntyvän väestön määrän kasvuun on tulevina vuosina kiinnitettävä huomiota, kuten myös muiden erityisryhmien tarpeisiin. Lisäksi on edelleen kiinnitettävä huomiota edellytysten syntymiseen riittävälle ja kohtuuhintaiselle vuokra-asumiselle.

Asumisen linjauksia ohjaavat muun muassa Hyvinkään Pelikirja, maankäytön toteuttamisohjelma sekä Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL 2019) suunnitelma.

Päivitetty 29.10.2018