Pysäköinninvalvonta

Pysäköinninvalvonta ja siinä toteutettavat menettelyt perustuvat pysäköinninvalvonnasta annettuun lakiin. Pysäköintivirhemaksun suuruus määräytyy pysäköintivirhemaksusta annetun asetuksen mukaisesti.

Hyvinkäällä pysäköintiä koskevien säännösten ja määräysten noudattamista valvoo poliisin ohella kunnallinen pysäköinninvalvonta.

Hyvinkäällä pysäköintivirhemaksun suuruus on sisäasiainministeriön asetuksen mukaan 60 euroa.

Yhteystiedot: 

  • Kankurinkatu 4-6 (Kaupungintalo), aulapalvelu avoinna ma-to 8-16 ja pe 8-15
  • pysäköinninvalvonnan puhelinaika ti - to klo 9:00 - 12:00
  • p. 019 459 4615
  • valvontapyynnöt ja maksua koskevat asiat myös sähköpostilla: pysakoinninvalvonta@hyvinkaa.fi

OIKAISUVAATIMUS on tehtävä aina kirjallisena. Oikaisuvaatimukselle tulee olla hyvät perusteet ja siihen tulee myös samalla liittää ne todisteet, joihin oikaisuvaatimuksessa vedotaan.

Päivitetty 23.11.2021