Kuva Sykäriltä

Ympäristönsuojelu ja -valvonta

Ympäristöpalvelu huolehtii kaupungin

  • ympäristön- ja luonnonsuojelusta
  • ympäristön tilan seurannasta ja tutkimuksesta
  • ympäristönsuojelun viranomaistehtävistä kuten lupa-asioista
  • ympäristönsuojelun valvonnasta ja tarkastuksista
  • ympäristöasioiden tiedotuksesta ja neuvonnasta
Päivitetty 23.3.2023