Asumisen ennakointi -hanke

Tältä sivulta löydät hankkeen myötä valmistunutta materiaalia

>> Ikääntyneiden asuminen, tietopaketti Miina Sillanpään Säätiön sivulla

Monelle eläkkeelle siirtyminen merkitsee aktiivista elämänvaihetta. Silloin on aikaa tarttua itselle kiinnostaviin asioihin ja uusiin harrastuksiin. Osa ikääntyvistä haluaa asua omassa tutussa ja rakkaassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Kun omassa kodissa asuminen tuntuu parhaalta vaihtoehdolta, on hyvä pohtia, millaisia muutostarpeita tämä edellyttää.

Mistä lisätietoa ja apua?

  • Vanhustyön Keskusliiton korjausneuvonta tarjoaa asuntojen korjaus- ja muutostarpeiden arviointiapua ja auttaa yli 65-vuotiaita korjausavustusten hakemisessa. Vanhustyön keskusliitolla on maksuton korjausneuvonnan palvelunumero sekä saatavilla on myös alueellista korjausneuvontaa. Korjausneuvonnan palvelunumero p. 09 350 860 13 (arkisin klo 9-15).
  • Myös AsumisenApu tarjoaa tuki- ja neuvontapalveluita. Pikatestin avulla voi arvioida, miten nykyinen asumisratkaisu vastaa ikääntymisen mukanaan tuomiin tarpeisiin.
  • Vanheneminen.fi -palvelu (linkki) on maksuton ja kokoaa yhteen tietoa ja työkaluja vanhenemiseen varautumista varten. Monipuolinen sisältö auttaa perehtymään aiheeseen sekä kokoaa yhteen hyödyllisiä dokumentteja, mm. edunvalvontaan liittyen. Sivusto antaa lisäksi vinkkejä asumisen huomioimiseen sekä hyvinvoinnin edistämiseen ikääntymisen myötä.

 

Ennakoi ajoissa – asuminen ikääntyessä

Kartoita ja pohdi ajoissa eläkevuosien asumistasi. Lasten poismuuton myötä tai eläkeiän lähestyessä on hyvä pysähtyä miettimään omaa asumistaan. Ikääntyessä ja elämäntilanteiden muuttuessa myös asumistarpeet muuttuvat. Ratkaisut ovat yksilöllisiä. Monet haluavat asua edelleen omassa tutussa kodissaan. Toiset haluavat varautua ajoissa ja etsivät uuteen tilanteeseen sopivampaa kotia. Voi olla, että uusi sijainti, asumismuoto, runsaampi palvelutarjonta jne. toimisivat paremmin uudessa arjessa ja edistävät hyvinvointia ikääntyessä.

Mikä on sinun ratkaisusi, miten haluat ikääntyessäsi asua?

  • Onko kotini esteetön ja turvallinen?
  • Onko kotini sopivan kokoinen?
  • Tarjoaako asuinympäristöni arkeen sujuvuutta ja riittävästi lähipalveluita? 

>> Ennakoi ajoissa – asuminen ikääntyessä -flyer

 

Miten halua ikääntyessäni elää ja asua?

Kunnat ja kaupungit voivat maankäytön suunnittelulla ja kaavoituksella luoda onnistuneita ratkaisuja kaikenikäisten kuntalaisten hyvälle asumisympäristölle. Lähiympäristön esteettömyys ja ikäystävällisyys, lähellä olevat palvelut, hyvät julkisen liikenteen yhteydet sekä luonnon läheisyys palvelevat kaikkia kuntalaisia. Hyvinvointialueet tulevat jatkossa vastaamaan sosiaali- ja terveyspalveluista. Toivottavaa on, että niissä ollaan kiinnostuneita myös ikääntyneiden asumisratkaisujen kehittämisestä. Edistämällä ikääntyneiden toimintakykyä voidaan siirtää raskaampien palvelujen tarvetta. Toisaalta iän karttuessa on jokaisen meistä hyvä pysähtyä pohtimaan, missä ja miten haluan tulevaisuudessa asua. Millainen on minun hyvä elämäni vanhetessani?

>> Lue Miina Sillanpään säätiön tutkimuspäällikkö Anne Rahikan kirjoittama blogi aiheesta

Päivitetty 8.2.2023