Esiopetuksesta kouluun: kolmikantakeskustelut

Kolmikantakeskustelut järjestetään toukokuussa esiopetuksen aikana tai viimeistään syyskuun alussa oppilaan tultua 1. luokalle. Keskusteluihin osallistuvat esikoululaisen/koululaisen esikoulunopettaja, tuleva luokanopettaja ja oppilaan huoltaja(t). Tarvittaessa järjestetään vanhemman ja lastentarhanopettajan harkinnan mukaan ns. "laajennettu kolmikanta", jossa ovat mukana lapsen ja perheen elämässä muut tärkeät toimijat koulun alun kannalta, esim. iltapäivätoiminnan edustaja. Tavoitteena on varmistaa lapsen mukava ja turvallinen siirtyminen esikoulusta kouluun. Keskustelun pohjaksi on tehty lapsen taidoista kertova lomake, jonka huoltajat ja esikoulunopettaja täyttävät tahoillansa ennen keskusteluun tuloa.

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit

Päivitetty 24.5.2023