Sveitsinpuisto

Sveitsinpuisto on:

  • 276 hehtaarin laajuinen metsäinen virkistysaluekokonaisuus, johon sisältyy 96 hehtaarin laajuinen Sveitsin puiston luonnonsuojelualue.
  • Maisemallisesti arvokas valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan kuuluva kohde aivan Hyvinkään keskustan välittömässä läheisyydessä.
  • Tärkeä osa Hyvinkään viheralue- ja ulkoilureittiverkostoa, viheralueohjelman mukainen keskuspuisto.
  • Tärkein ja laajin Hyvinkään asemakaavoitetuista virkistysalueista.
  • Alueen virkistyskäyttö on monipuolista; ulkoilua, luonnon tarkkailua, marjastusta ja sienestystä sekä monen tyyppistä järjestäytynyttä ja omaehtoista liikuntaa. Alueella on 26 km valaistuja ulkoilureittejä; hoidetut metsäladut, ensilumen latu, Sveitsin uimala, jääliikuntakeskus, koiraharrastusalue ja seikkailupuisto.

Aktiviteetit

Kuva uimarista uimahallissa

 

Ulkoilureitit- kartta

Sveitsin Uimala

Perttulan kentät

Jäähalli

Sveitsi-Kytäjä-hanke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matkailu

Kuva hotellihuoneesta

 

Lähestymiskartta

Sveitsin Maja