Monikielisyys on rikkautta!

Hyvinkään Varhaiskasvatuksessa monikielisyys on arkipäivää. Kaiken kaikkiaan perheissä puhutaan noin neljääkymmentä eri kieltä. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (Vasu 2018) korostetaankin kielen merkityksen tiedostamista, monikielisyyden näkyväksi tekemistä sekä varhaiskasvattajien merkitystä kielellisinä malleina. Positiivisen asenteen luominen eri kieliä kohtaan on tärkeää. Varhaiskasvatuksessa tehdään näkyväksi ryhmässä läsnä olevat kielet lisäten näin lasten kielitietoisuutta ja kiinnostusta eri kieliä kohtaan.

Lapsia kannustetaan kertomaan osaamistaan kielistä ja yhteistyötä tehdään myös huoltajien kanssa. Miten esimerkiksi aamuisin voidaan tervehtiä toisiamme eri kielillä. Ryhmässä läsnä olevien kielien näkyväksi tekeminen vahvistaa lasten toimijuutta. Kasvattajilta vaaditaan kuitenkin herkkiä tuntosarvia.

Vehkojan päiväkodin Lemmikit ryhmässä saadaan nauttia monikielisyyden rikkaudesta päivittäin. Ryhmässä puhutaan seitsemää eri kieltä ja kielten moninaisuus on otettu huomioon arjen toiminnassa. Eteistilassa on esimerkiksi ollut esillä koko toimintavuoden ajan tervehdyksiä eri kielillä. Ryhmän kasvattajien kertoman mukaan ryhmän lapset kertovat, nimeävät ja opettavat mielellään asioita omalla kielellään toisilleen sekä ryhmän kasvattajille. Erityisen hauskaa lapsista on ollut, kun aikuinen yrittää lausua sanaa oikein. Yhdessä lasten kanssa on keskusteltu eri kielistä ja luotu positiivista asennetta eri kieliä ja niiden oppimista kohtaan.

Lasten kiinnostusten kohteista nousseessa kevään leikkiprojektissa teemana oli eläimet. Pienryhmissä lapset harjoittelivat yhteisen leikin äärellä vuorovaikutustaitoja sekä kaveritaitoja. Leikkiympäristöt vaihtelivat. Aikuisen rooli leikissä oli kielellisen mallin lisäksi leikin rikastuttaja, vuorovaikutuksen tukija sekä lasten taitojen havainnoija. Lapset saivat projektissa valita oman eläimen, joiden nimeämiseen eri kielillä pyydettiin apua huoltajilta. Eläinten nimeämistä eri kielillä harjoiteltiin projektin aikana lasten kanssa ahkerasti. Se oli lapsista hauskaa.

Kuva lasten nimeämistä eläimistä eri kielillä

Päivitetty 8.6.2021