Vapaaehtoistyön verkkopalvelut

Päivitämme sivun tietoja mahdollisuuksien mukaan. Kaupunki ei vastaa muiden kuin kaupungin omien palveluiden sisällöstä tai mahdollisista muutoksista niissä.Ajankohtaista:

>> Opas vapaaehtoisten hyvinvointiin, Kansalaisareena

Hyvinvointi on tärkeää jokaisella elämän osa-alueella. Työhyvinvoinnista on tehty lukemattomia tutkimuksia ja julkaisuja, mutta hyvinvointi vapaaehtoistoiminnassa on jäänyt vähemmälle huomiolle. Vapaaehtoisten hyvinvointiin ei ole myöskään olemassa selkeitä lakeja ja säädöksiä toisin kuin työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen.

Tällä oppaalla pyrimme luomaan kattavan ohjeistuksen hyvinvoinnin edistämiseen vapaaehtoistoiminnassa työhyvinvointiin liittyvän tutkimustiedon pohjalta. Opas on suunnattu ensisijaisesti ammattimaisille vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreille, mutta myös vapaaehtoiset löytävät oppaasta vinkkejä oman hyvinvointinsa seuraamiseen ja vapaaehtoisyhteisössä toimimiseen.


Puuttuuko jotakin? Lähetä korjausehdotus sivulinkin kera osoitteeseen taivi.toikka@hyvinkaa.fi.

Päivitetty 1.3.2024