Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on pyrkiä valvontatoimenpiteillä ennaltaehkäisemään ympäristöstä aiheutuvia terveyshaittoja. Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvat terveydensuojelu, elintarvikevalvonta, tupakkalain valvonta ja eläinlääkintähuolto.  

Ympäristöterveydenhuollon valvonnan kohteena ovat esimerkiksi elintarvikehuoneistot, talous- ja uimavedet, koulut, päiväkodit, hoitolaitokset, majoitushuoneistot, liikuntapaikat, tupakan vähittäismyyntipaikat, asumisterveys- ja sisäilma-asiat. Lisäksi toimintaan kuuluvat eläinlääkintähuolto ja eläinsuojelu. Tarkastuksia tehdään valvontasuunnitelman mukaan sekä yhteydenottojen perusteella.

Vuosittain laaditaan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma, jossa esitetään valvontakohteisiin suoritettavat tarkastukset. Suunnitelmallisen valvonnan tarkastukset ovat maksullisia.

Hyvinkään kaupungin ympäristöterveydenhuollossa työskentelee kaupungineläinlääkäri, elintarviketarkastaja, viisi terveystarkastajaa, eläinlääkintähuollosta vastaava II kaupungineläinlääkäri, valvontaeläinlääkäri, tutkimusavustaja ja asianhallintasihteeri.

 

Päivitetty 8.2.2024