Hyvinvointialue

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä muuttuu hyvinvointialueeksi 1.1.2023, jolloin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelut löydät vuodenvaihteen jälkeen vanhasta tutusta osoitteesta www.keusote.fi.

Hyvinvointialue on kunnista ja valtiosta erillinen itsehallinnollinen alue, joka vastaa sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen että pelastustoimen järjestämisestä. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueeseen tulevat kuulumaan samat kunnat kuin nykyiseenkin Keusoteen: Hyvinkää, Järvenpää, Nurmijärvi, Mäntsälä, Tuusula ja Pornainen.

Oppilas- ja opiskelijahuolto siirtyy hyvinvointialueelle

Oppilas- ja opiskelijahuollon kohdalla muutos tarkoittaa Keusoten kuntien noin 100 kuraattorin ja psykologin siirtymistä hyvinvointialueelle. Käytännön työ tehdään kuitenkin jatkossakin osana kouluyhteisöä, joten koululaisille, opiskelijoille ja heidän perheilleen muutos ei arjen tasolla juurikaan näy.

Osana sote-uudistusta toteutetaan myös pelastustoimen uudistus. Hyvinvointialueet tulevat siis vastaamaan myös pelastustoimen järjestämisestä. Keski-Uudellamaalla se tarkoittaa käytännössä sitä, että Keski-Uudenmaan pelastuslaitos jatkaa Keski-Uudenmaan ja Vantaa-Keravan hyvinvointialueiden yhteisenä pelastuslaitoksena.


1.1.2023 alkaen alueemme sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimesta vastaa Keski-Uudenmaan hyvinvointialue.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelua voit seurata osoitteessa www.keusote.fi/hyvinvointialue

Päivitetty 19.10.2022