Hyvinvointialue

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä muuttuu hyvinvointialueeksi 1.1.2023, jolloin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille.

Hyvinvointialue on kunnista ja valtiosta erillinen itsehallinnollinen alue, joka vastaa sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen että pelastustoimen järjestämisestä. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueeseen tulevat kuulumaan samat kunnat kuin nykyiseenkin Keusoteen: Hyvinkää, Järvenpää, Nurmijärvi, Mäntsälä, Tuusula ja Pornainen.

Oppilas- ja opiskelijahuolto siirtyy hyvinvointialueelle

Oppilas- ja opiskelijahuollon kohdalla muutos tarkoittaa Keusoten kuntien noin 100 kuraattorin ja psykologin siirtymistä hyvinvointialueelle. Käytännön työ tehdään kuitenkin jatkossakin osana kouluyhteisöä, joten koululaisille, opiskelijoille ja heidän perheilleen muutos ei arjen tasolla juurikaan näy.

Osana sote-uudistusta toteutetaan myös pelastustoimen uudistus. Hyvinvointialueet tulevat siis vastaamaan myös pelastustoimen järjestämisestä. Keski-Uudellamaalla se tarkoittaa käytännössä sitä, että Keski-Uudenmaan pelastuslaitos jatkaa Keski-Uudenmaan ja Vantaa-Keravan hyvinvointialueiden yhteisenä pelastuslaitoksena.

Aluevaalit 23.1.2022

Aluevaaleissa valitaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle 69 aluevaltuutettua, jotka muodostavat aluevaltuuston. Aluevaltuusto vastaa hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa.

Lisätietoja: https://www.keusote.fi/etusivu/tietoa-meista/hyvinvointialue/

Päivitetty 21.1.2022