Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Hyvinkään varhaiskasvatuspalvelut tukevat hyvinkääläisten lasten kasvua ja oppimista yhdessä vanhempien kanssa. Arjen toiminnan lähtökohtana kaikissa toiminnoissamme ovat lasten osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet.

Palveluitamme ovat:

 

Koulut ja oppilaitokset

Kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen sivuilta löydät kattavasti tietoa varhaiskasvatuksesta, alueemme oppilaitoksista, opetuspalveluista sekä opiskelusta.

Palveluitamme ovat:

 

Nuorisopalvelut

Hyvinkään kaupungin Nuorisopalvelut toteuttaa yhdessä nuorten kanssa erilaisia vapaa-aikapalveluita, edistää nuorten osallisuutta itseään koskevassa päätöksenteossa sekä tarjoaa nuorille tukea ja neuvontaa.

Palveluitamme ovat muun muassa:

 

Harrastukset ja vapaa-aika

Hyvinkäällä on mahdollisuuksia monipuoliseen vapaa-ajan toimintaan!

Palveluitamme ovat:


Muut lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia edistävät palvelut:

Hyria säätiö sr - Nuorten työpajatoiminta

Tarjoamme sinulle, alle 29-vuotias, mahdollisuuden laadukkaaseen valmennusjaksoon oikeiden työtehtävien parissa. 

Valmennus on oikea vaihtoehto, jos:

  • olet vailla työ- tai opiskelupaikkaa
  • opintosi ovat vaarassa keskeytyä
  • tarvitset hyvän työssäoppimispaikan
  • haluat saada työkokemusta monipuolisista työtehtävistä aidoissa työympäristöissä
  • haluat selkiyttää tulevaisuudensuunnitelmiasi

 

Hyria säätiö sr - Ohjaamo

Hyvinkään Ohjaamo tarjoaa tietoa, neuvontaa, ohjausta ja ajatusten vaihtoa ammattilaisten tuella, ilman ajanvarausta ja myös anonyymisti. Ei vaadi sopimista eikä sitoutumista

Ohjaamo on alle 30 nuorille tarkoitettu monialainen palvelupiste mihin nuoret voivat tulla minkä asian kanssa tahansa mm; elämänhallintaan, terveyteen, koulutukseen, työnhakuun, asumiseen tai tukiviidakkoon liittyvissä asioissa.

 

Hyvinkään evankelis-luterilainen seurakunta

Seurakunta kokoaa jäseniään yhteen monenlaisella toiminnalla. Kaikille ikäryhmille ja erilaisissa elämäntilanteissa oleville löytyy oma paikka osallistua. 

 

Lapsiperheiden järjestö- ja kerhotoiminta

Hyvinkäällä järjestetään monenlaista maksutonta lapsiperheiden järjestö- ja kerhotoimintaa.

 

Matalan kynnyksen keskusteluapu

Järjestötoimijoiden ylläpitämää matalan kynnyksen maksutonta keskusteluapua.

Päivitetty 12.9.2023