Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Hyvinkään varhaiskasvatuspalvelut tukevat hyvinkääläisten lasten kasvua ja oppimista yhdessä vanhempien kanssa. Arjen toiminnan lähtökohtana kaikissa toiminnoissamme ovat lasten osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet.

Palveluitamme ovat:

 

Koulut ja oppilaitokset

Kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen sivuilta löydät kattavasti tietoa varhaiskasvatuksesta, alueemme oppilaitoksista, opetuspalveluista sekä opiskelusta.

Palveluitamme ovat:

 

Nuorisopalvelut

Hyvinkään kaupungin Nuorisopalvelut toteuttaa yhdessä nuorten kanssa erilaisia vapaa-aikapalveluita, edistää nuorten osallisuutta itseään koskevassa päätöksenteossa sekä tarjoaa nuorille tukea ja neuvontaa.

Palveluitamme ovat muun muassa:

 

Harrastukset ja vapaa-aika

Hyvinkäällä on mahdollisuuksia monipuoliseen vapaa-ajan toimintaan!

Palveluitamme ovat:


Muut lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia edistävät palvelut:

Hyria säätiö sr - Nuorten työpajatoiminta

Tarjoamme sinulle, alle 29-vuotias, mahdollisuuden laadukkaaseen valmennusjaksoon oikeiden työtehtävien parissa. 

Valmennus on oikea vaihtoehto, jos:

 • olet vailla työ- tai opiskelupaikkaa
 • opintosi ovat vaarassa keskeytyä
 • tarvitset hyvän työssäoppimispaikan
 • haluat saada työkokemusta monipuolisista työtehtävistä aidoissa työympäristöissä
 • haluat selkiyttää tulevaisuudensuunnitelmiasi

 

Hyria säätiö sr - Ohjaamo

Hyvinkään Ohjaamo tarjoaa tietoa, neuvontaa, ohjausta ja ajatusten vaihtoa ammattilaisten tuella, ilman ajanvarausta ja myös anonyymisti. Ei vaadi sopimista eikä sitoutumista

Ohjaamo on alle 30 nuorille tarkoitettu monialainen palvelupiste mihin nuoret voivat tulla minkä asian kanssa tahansa mm; elämänhallintaan, terveyteen, koulutukseen, työnhakuun, asumiseen tai tukiviidakkoon liittyvissä asioissa.

 

Hyvinkään evankelis-luterilainen seurakunta

Seurakunta kokoaa jäseniään yhteen monenlaisella toiminnalla. Kaikille ikäryhmille ja erilaisissa elämäntilanteissa oleville löytyy oma paikka osallistua. 

 

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän tuottamat lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä tuottaa lasten, nuorten ja perheiden palveluja jäsenkuntien (Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula) asukkaille.

 

Lapsiperheiden järjestö- ja kerhotoiminta

Hyvinkäällä järjestetään monenlaista maksutonta lapsiperheiden järjestö- ja kerhotoimintaa.

 

Matalan kynnyksen keskusteluapu

Järjestötoimijoiden ylläpitämää matalan kynnyksen maksutonta keskusteluapua.


Oikopolkuja:

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelulla tuetaan ja autetaan perheiden selviytymistä arjessa sekä vahvistetaan perheiden voimavaroja, kun vanhempien toimintakyky on alentunut. Palvelun sisältö voi olla muun muassa lastenhoitoapua tai välttämätöntä kodinhoitoapua.

Lapsiperheiden kotipalvelua myönnetään seuraavin perustein:

 • Raskauteen, synnytykseen tai vauvan hoitoon liittyvä erityinen palvelutarve.
 • Monikkoperheeseen liittyvä avuntarve.
 • Vanhemman tai lapsen sairastumisesta johtuva lyhytaikainen avuntarve. 
 • Perheen kriisitilanne (esim. perheenjäsenen sairastuminen tai kuolema, avioero).
 • Vanhemman tilapäinen väsymys tai uupumus.
 • Muu erityinen tarve; arvioidaan yhdessä muiden perheen kanssa työskentelevien tahojen kanssa.

Lapsiperheiden kotipalvelu on maksullinen palvelu, jonka maksuperusteet määräytyvät asiakasmaksulain perusteella.

Yhteydenotot 

p. 050 497 0355 

Lapsiperheiden kotipalvelu Hyvinkää
Suutarinkatu 2, Hyvinkään perhekeskus,
05900 Hyvinkää

 

Perhekeskuspalvelut

 • Ehkäisyneuvola
 • Kouluterveydenhuolto
 • Lapsiperheiden kotipalvelu
 • Neuvola
 • Neuvolapsykologi
 • Nuorisoasema
 • Opiskeluterveydenhuolto
 • Perheneuvola
 • Perheoikeudelliset palvelut
 • Perhesosiaalityö
 • Perhetyö ja perheohjaus
 • Sijaisperhevalmennus
 • Tukihenkilötoiminta

 

Perheoikeudelliset palvelut

 • Isyyden selvittäminen ja isyyden/äitiyden tunnustaminen
 • Lastenvalvojien Walk in -palvelu
 • Sopimusneuvotteluun valmistautuminen
 • Lapsen asema erotilanteessa
 • Adoptioneuvonta
 • Eroneuvonta
 • Vanhemmuussuunnitelmasta tukea eron jälkeiseen yhteistyövanhemmuuteen
 • Tapaamispaikkatoiminta
 • Perheasioiden sovittelu
 • Olosuhdeselvitys tuomioistuimelle
 • Perheoikeudellisen yksikön yhteystiedot
 • Usein kysytyt kysymykset (FAQ)
Päivitetty 27.9.2021