Kotona hoitaminen ja tuet

Kotihoidon tuki

Vanhemmilla on mahdollisuus hakea alle 3-vuotiaan lapsen hoitoon kotihoidon tukea. Tuki voidaan myöntää vanhempainrahakauden päätyttyä.

Tuen maksamisen edellytyksenä on, ettei lapsi ole kunnan järjestämässä päivähoidossa tai lapsen päivähoidosta ei makseta lasten yksityisen hoidon tukea. Lapsi voi osallistua kunnan järjestämään avoimeen toimintaan (kerho, avoin päiväkoti).

Kotihoidon tukea maksetaan alle 3-vuotiaan lisäksi myös kotona hoidettavista muista alle kouluikäisistä sisaruksista, jotka eivät ole kunnan järjestämässä päivähoidossa (koko- tai osapäivä). Kotihoidon tukea voidaan maksaa, jos lapsi on kunnan järjestämässä osapäiväisessä esiopetuksessa vuotta ennen kouluun menoa tai aloittaa koulun ennen oppivelvollisuuden alkamista.

Kotihoidon tukeen kuuluu hoitoraha ja tulosidonnainen hoitolisä. Kotihoidon tukea haetaan Kelasta.

Lisätietoa kotihoidon tuesta Kelan sivuilta

Hyvinkää-lisä

Kotihoidon tuen Hyvinkää-lisän maksu on keskeytetty 1.7.2016 lähtien kaupunginvaltuuston päätöksen 7.12.2015 § 85 perusteella.

Hoitajan palkkaaminen kotiin

Perhe voi palkata omaan kotiin työsopimussuhteisen perhepäivähoitajan yksityisen hoidon tuen avulla. Tällöin perhe toimii työnantajana itse etsimälleen hoitajalle. Yksityisen hoidon tuella toimivan kotiin palkatun hoitajan tulee olla täysi-ikäinen.

Perhe ja heidän palkkaamansa työntekijä sopivat kotikäynnin yksityisen varhaiskasvatuksen valvonnasta vastaavan kanssa. Kotikäynnillä tarkastetaan tehty työsopimus sekä hoitajan rikosrekisteriote.

Päivitetty 4.4.2023