Kotona hoitaminen ja tuet

Kotihoidon tuki

Vanhemmilla on mahdollisuus hakea alle 3-vuotiaan lapsen hoitoon kotihoidon tukea. Tuki voidaan myöntää vanhempainrahakauden päätyttyä.

Tuen maksamisen edellytyksenä on, ettei lapsi ole kunnan järjestämässä päivähoidossa tai lapsen päivähoidosta ei makseta lasten yksityisen hoidon tukea. Lapsi voi osallistua kunnan järjestämään avoimeen toimintaan (kerho, avoin päiväkoti).

Kotihoidon tukea maksetaan alle 3-vuotiaan lisäksi myös kotona hoidettavista muista alle kouluikäisistä sisaruksista, jotka eivät ole kunnan järjestämässä päivähoidossa (koko- tai osapäivä). Kotihoidon tukea voidaan maksaa, jos lapsi on kunnan järjestämässä osapäiväisessä esiopetuksessa vuotta ennen kouluun menoa tai aloittaa koulun ennen oppivelvollisuuden alkamista.

Kotihoidon tukeen kuuluu hoitoraha ja tulosidonnainen hoitolisä. Kotihoidon tukea haetaan Kelasta.

Lisätietoa kotihoidon tuesta Kelan sivuilta

Hyvinkää-lisä

Kotihoidon tuen Hyvinkää-lisän maksu on keskeytetty 1.7.2016 lähtien kaupunginvaltuuston päätöksen 7.12.2015 § 85 perusteella.

Yksityiseksi hoitajaksi ilmoittautuminen

Perhe voi palkata omaan kotiin työsopimussuhteisen hoitajan yksityisen hoidon tuen avulla. Tällöin perhe toimii työnantajana itse etsimälleen hoitajalle. Yksityisen hoidon tuella toimivan kotiin palkatun hoitajan tulee olla täysi-ikäinen. Hoitajan työsuhteen tulee kestää vähintään kuukauden. Hyvinkää maksaa kuntalisää alle 3-vuotiaasta 359,20 €/kk ja yli 3-vuotiaasta 179,60 €/kk.

Ennen toiminnan aloitusta tulee toimittaa seuraavat tiedot varhaiskasvatuspalveluihin valvovalle viranomaiselle:

WH 1 Hakemus - Lasten kotihoidon tuki - Lasten yksityisen hoidon tuki (kela.fi)

WH 2 Selvitys - Lasten yksityisen hoidon tuki - Päivähoidon tuottaja (kela.fi)

WH 2-lomakkeeseen tulee kunnan hyväksyntä. Tapaamisen valvovan viranomaisen kanssa voi sopia ottamalla yhteyttä varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen p. 0400 784 781.

Hoidon alkaessa hoitaja toimittaa kuukausittaiset lapsikohtaiset läsnäolotiedot kuntaan. Linkin tietojen toimittamiseen saa varhaiskasvatuspalveluista.

Lisätietoja:

Yksityisen hoidon tuki | Henkilöasiakkaat | Kela

 

Päivitetty 19.6.2024