Kunnan varautuminen

Varautumisella tarkoitetaan toimintaa, jolla varmistetaan tehtävien mahdollisimman häiriötön hoitaminen kaikissa tilanteissa. Varautumiseen kuuluvia toimenpiteitä ovat mm. valmiussuunnittelu, etukäteisvalmistelut ja -järjestelyt sekä henkilöstön koulutus ja harjoitukset. 

Varautumisen tavoitteena on pyrkiä ennalta ehkäisemään häiriö- ja kriisitilanteiden syntyminen sekä toisaalta luoda edellytyksiä häiriötilanteiden ja niiden seurausten hoitoon. Valmiussuunnittelu on keskeinen osa kaupungin varautumista niin häiriötilanteita kuin vakavampia poikkeusoloja varten.

Valmiussuunnittelusta kaupungissa vastaa valmiuspäällikkö. Kaupungin valmiussuunnittelun johtoryhmää johtaa kaupunginjohtaja, ja mukana on valmiuspäällikön lisäksi edustajat kaupungin toimialoilta sekä Itä-Uudenmaan poliisilaitoksesta, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksesta ja Hyvinkään seurakunnasta.

 

 

Päivitetty 17.11.2023