Tekniikka ja ympäristö

Tekniikan ja ympäristön toimiala käsittää teknisen toimen ja ympäristötoimen.

 

Teknisen toimen keskeisenä tehtävänä on ylläpitää ja kehittää kestävällä tavalla yhdyskunnan muun toiminnan perustana olevaa infrastruktuuria ja muuta rakennettua ympäristöä.

 

Ympäristötoimen keskeisenä tehtävänä on kestävään kehitykseen sitoutuen turvata terveellinen ja viihtyisä elinympäristö sekä monipuolinen ja ekologisesti kestävä luonnonympäristö. Toimialan päätehtävänä on siten yhteensovittaa kestävällä tavalla yhdyskunnan infrastruktuuria, muuta rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä.

 

Tekniikan ja ympäristön toimialan vahvuutena on yhtenäinen palveluorganisaatio, jonka toiminta perustuu kestävään kehitykseen, asian- ja paikallistuntemukseen sekä toiminnalliseen ja taloudelliseen suorituskykyyn.

 

Tekniikan ja ympäristön strategia 2010 - 2017

Päivitetty 21.4.2021