TASKU-hanke

”Toiseuden kokemuksista osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksiin.”

Hyvinkään varhaiskasvatuksessa käynnistyi 2.8.2021 TASKU-hanke, joka toimii osana Yhteisöllisen työtavan laajentaminen ja kehittäminen kokonaisuutta. Rahoitus hankkeelle on saatu valtion erityisavustuksena varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosina 2021- 2022.

TASKU-hankkeen tavoitteena on eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten oppimista ja hyvinvointia edistävän yhteisöllisen työtavan kehittäminen ja vahvistaminen, perheiden osallisuuden ja tasa-arvoisuuden tukeminen sekä kieli-, kulttuuri-, ja katsomustietoisen toimintakulttuurin kehittäminen. Hanke kohdennetaan tarveperusteisesti Hyvinkään Varhaiskasvatuksen eri yksiköihin.

Hanke on päättynyt.

Päivitetty 17.9.2021