Lomakkeet

Ympäristöterveydenhuolto

Ilmoitus toimijan vaihdoksesta

Ilmoituslomake vaihdoksesta Lisätietoja vaihdoksesta
Terveydensuojelulain 13 §:n mukaiset huoneistot Ilmoituslomake / huoneistot Lisätietoja terveydensuojelusta
     
Tupakkatuotteiden vähittäismyyntiin tarvittava lupa Hakemuslomake ja liitteeksi vaadittava tupakan myynnin omavalvontasuunnitelma löytyvät Valviran verkkosivuilta Lisätietoja aiheesta 
     

Talousvettä toimittavat laitokset ja vedenjakelualueet

Ilmoituslomake

Lisätietoja vedenjakelusta

Ilmoitus vedenjakelusta yleisötilaisuuksissa

Lomake yleisötilaisuuksille

     

Henkilötietojen käsittely tekniikka ja ympäristö –toimialalla: 

www.hyvinkaa.fi/henkilotietojen-kasittely-hyvinkaan-tekniikka-ja-ymparisto--toimialalla

Päivitetty 19.12.2018