Lomakkeet

Ympäristöterveydenhuolto

Valtakunnallisessa sähköisessä ilppa-palvelussa voi ilmoittaa elintarvikelain ja terveydensuojelulain mukaisen toiminnan aloittamisesta, toimijan vaihtumisesta, toiminnan olennaisesta muutoksesta ja toiminnan lopettamisesta. Tarkemmat ohjeet löytyvät Ruokaviraston sivulta.

Ilmoituksen voi myös lähettää Hyvinkään ympäristöterveydenhuoltoon paperisena tai sähköpostilla (kirjaamo@hyvinkaa.fi) käyttäen alla olevia lomakkeita.

Ilmoitus toimijan vaihdoksesta

Ilmoituslomake toimijan vaihdoksesta Lisätietoja toimijan vaihdoksesta
Terveydensuojelulain 13 §:n mukaiset huoneistot Ilmoituslomake / huoneistot Lisätietoja terveydensuojelusta
     
Asumisterveys ja sisäilma Asunnontarkastuspyyntö Lisätietoja asumisterveydestä
   
Tupakkatuotteiden vähittäismyyntiin tarvittava lupa Hakemuslomake ja liitteeksi vaadittava tupakan myynnin omavalvontasuunnitelma löytyvät Valviran verkkosivuilta Lisätietoja aiheesta
Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiin tarvittava lupa Hakemuslomake
     

Talousvettä toimittavat laitokset ja vedenjakelualueet

Hakemus- ja ilmoituslomake

Lisätietoja aiheesta

Ilmoitus vedenjakelusta yleisötilaisuuksissa

Lomake yleisötilaisuuksille

     

Henkilötietojen käsittely tekniikka ja ympäristö –toimialalla

Päivitetty 24.3.2022