Perusopetuksen järjestämä esiopetus

Esiopetus on velvoittavaa eli lapsen on osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetuksen tavoitteena on parantaa lapsen oppimisedellytyksiä ja lisätä koulutuksellista tasa-arvoa. Hyvinkäällä esiopetusta järjestetään varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toimesta. Esiopetuksen lisäksi lapselle tarjotaan joko täydentävää varhaiskasvatusta tai esiopetusta täydentävää aamu- ja iltapäivätoimintaa.   

Hyvinkään kaupungin perusopetus järjestää esiopetusta Kytäjän koulussa, Metsäkaltevan koulussa, Nopon koulussa, Ridasjärven koulussa ja Talvisillan opetusyksikössä. Perusopetuksen järjestämässä esiopetuksessa tarjotaan esiopetusta täydentävää aamu- ja iltapäivätoimintaa.  

Perusopetuksen esiopetuspaikka osoitetaan lapselle ilman erillistä hakua. Esikoululaisten huoltajat saavat postitse päätöksen ja avainkoodit Wilma-järjestelmään tammikuun aikana. Wilmaan kirjauduttuaan huoltajat voivat hakea esiopetusta täydentävää aamu- ja iltapäivätoiminnan paikkaa lapselleen sekä viestiä tulevan esiopetusyksikön kanssa. Huoltaja voi myös hakea lapselleen toissijaista esiopetuksen paikkaa varhaiskasvatuksen yksiköstä eDaisyssa. 

Perusopetuksen järjestämään esiopetukseen voi hakea sähköisellä esiopetushakemuksella.

Perusopetuksen järjestämässä esiopetuksessa tarjotaan täydentävää aamu- ja iltapäivätoimintaa

Päivitetty 14.12.2023