Kruununpuiston metsää kesällä

Puistot, metsät ja leikkipaikat

Kaupungissa on paljon erilaisia viheralueita. Viheralue on kasvillisuuden, ulkoilun ja / tai virkistyksen luonnehtima alue. Kaupungin omistamien erilaisten viheralueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja hoidosta vastaa Viheralueiden suunnitteluyksikkö ja Viheralueiden kunnossapitoyksikkö.

Tehtäviimme kuuluu rakennettujen puistojen, liikenneviheralueiden, metsien, useimpien julkisten rakennusten pihojen ja muiden erikseen sovittavien yleisten alueiden, sekä muiden kaupungin omistamien ja vuokralle ottamien maa- ja vesialueiden suunnittelu, rakentaminen kunnossapito ja hoito. Huolehdimme osaltamme myös näitä alueita koskevista asiakaspalvelu- ja viranomaistehtävistä.

Ajankohtaista viheralueilla

Päivitetty 19.12.2022