huurrepuita_101109 (80).JPG

Puistot, metsät ja leikkipaikat

Kaupungissa on paljon erilaisia viheralueita. Viheralue on kasvillisuuden, ulkoilun ja / tai virkistyksen luonnehtima alue. Kaupungin omistamien erilaisten viheralueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja hoidosta vastaa Viheralueiden suunnitteluyksikkö ja Infrapalveluiden Viheralueiden kunnossapitoyksikkö.

Tehtäviimme kuuluu rakennettujen puistojen, liikenneviheralueiden, metsien, useimpien julkisten rakennusten pihojen ja muiden erikseen sovittavien yleisten alueiden, sekä muiden kaupungin omistamien ja vuokralle ottamien maa- ja vesialueiden kunnossapito ja hoito. Huolehdimme osaltamme myös näitä alueita koskevista asiakaspalvelu- ja viranomaistehtävistä.

AJANKOHTAISTA VIHERALUEILLA:

KAUKASTEN KYLÄLEIKIPAIKKA ON SULJETTU

Hyvinkään kaupunki on myynyt kiinteistön ja sen myötä Kaukasten kyläleikkipaikka poistuu kuntalaisten käytöstä. Uuden leikkipaikan perustamis- ja sijaintimahdollisuuksista Kaukasten alueella on käynnissä selvitystyö. Lähin yleinen leikkipaikka löytyy keskustaajamasta, Martinlähteen puistosta (Mesimarjantie, 05810 Hyvinkää).
Lisätiedot: Kaupunginpuutarhuri Marja Kärki marja.karki@hyvinkaa.fi.

(Päivitys 30.3.2020)

---

Sveitsinpuiston luonnonsuojelualueen hakkuu- ja hoitotyöt jatkuvat

Sveitsinpuiston hoito- ja käyttösuunnitelman mukaiset metsien hoito- ja hakkuutyöt ovat alkaneet. Ensimmäinen käsiteltävä alue on Sveitsin Majan, hotellin ja uimalan länsipuolella oleva rinne puistoa halkovaan ulkoiluväylään saakka. Seuraava kohde on Sveitsin supan alue.

Alueella vähennetään täysikasvuisen männikön alle kasvanutta kuusikkoa. Männikköä harvennetaan varovasti ja tavoitteena on monikerroksinen sekä valoisa metsä, jossa harjun piirteet pääsevät esiin.

Monimuotoisuutta lisätään jättämällä maastoon 2-6 kaadettua runkopuuta hehtaarille. Osa näistä jätetään tuottamaan lahopuuta oksineen. Pystyyn kuolleita puita ei kaadeta, jos niistä ei ole vaaraa puistoväyliä käyttäville ulkoilijoille.

Supan pohja ja vanhat hyppyrimäkien alueet raivataan ja pidetään jatkossa avoimina.
Hakkuutähteet kerätään pois metsästä ja olemassa olevien väylien ulkopuolella liikutaan koneilla ainoastaan roudan ja lumen suojatessa maata ja kasvistoa.

(Päivitys 13.2.2020)

---

Viheralueohjelman päivitys

Viheralueohjelma on kymmenen vuoden kokonaissuunnitelma siitä, miten kaupungin yleisiä viheralueita tullaan kehittämään ja ylläpitämään suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon kautta. Viheralueohjelma on pitkän aikajänteen toimintalinjaus.

Hyvinkään kaupungille on tehty vuosille 2011-2020 viheralueohjelma. Edellisen ohjelmakauden päättyessä, tulee kaupungin tämän vuoden aikana päivittää ohjelma vuosille 2021-2030. 

Tutustu päivitystyöhön tarkemmin täältä:
https://www.hyvinkaa.fi//uutissivut/uutissivut/ajankohtaista/viheralueohjelman-paivitys/

(Päivitys 15.1.2020)

---

Sveitsinpuiston luonnonsuojelualueen hakkuu- ja hoitotyöt 

Sveitsinpuiston hoito- ja käyttösuunnitelman mukaiset metsien hoito- ja hakkuutyöt ovat alkaneet. Ensimmäinen käsiteltävä alue on Sveitsin Majan, hotellin ja uimalan länsipuolella oleva rinne puistoa halkovaan ulkoiluväylään saakka.

Alueella vähennetään täysikasvuisen männikön alle kasvanutta kuusikkoa. Männikköä harvennetaan varovasti ja tavoitteena on monikerroksinen sekä valoisa metsä, jossa harjun piirteet pääsevät esiin.
Monimuotoisuutta lisätään jättämällä maastoon 2-6 kaadettua runkopuuta hehtaarille. Osa näistä jätetään tuottamaan lahopuuta oksineen. Pystyyn kuolleita puita ei kaadeta, jos niistä ei ole vaaraa puistoväyliä käyttäville ulkoilijoille.

Hakkuutähteet kerätään pois metsästä ja olemassa olevien väylien ulkopuolella liikutaan koneilla ainoastaan roudan ja lumen suojatessa maata ja kasvistoa.

Kuva metsästä, jossa paljon puita

Tarkemman selostuksen hoitotöistä löydät täältä.

(Päivitys 7.1.2020)

---

Veikkarinpuiston leikkipaikka on peruskorjattu 

Veikkarinpuiston leikkipaikka on peruskorjattu. Kunnostuksessa leikkipuistoon tulivat uudet, kiipeilyyn aktivoivat leikkivälineet, linnunpesäkeinu ja volttikone.

 

leikkipuiston kiipeilyteline

Leikkipuiston kiipeilyteline.

 

Leikkipuiston volttikone

Volttikone Veikkarinpuistossa.

(Päivitys 27.9.2019)

---

Kärventyneet kesäkukat 

Viime viikonloppuna tapahtui kaupungin kesäkukkien hoidon suhteen ”onnettomuus”.

Kastelulaitetta oli käytetty muissa alueiden kunnossapidon töissä ja kastelulaitteen vesitankki oli huolimattomasti huuhdeltu. Kastelusäiliöön oli jäänyt pölyntorjunnassa käytettävää  muurahaishappopohjaista ainetta, joka aiheuttaa kesäkukkien kuivumisen.  Ruukuissa ja amppeleissa kasvaneet kesäkukat ovat kärsineet pahimmin, maapenkeissä olevat kesäkukat näyttävät selvinneen vahingosta pienin vaurioin. Hämeensillan kukkajunaan vaihdetaan uusia kesäkukkia kuolleiden kasvien tilalle. Amppelit poistetaan tältä kaudelta.

Työtapojen toimintaohjeistusta on parannettu, jotta vastaavaa vahinkoa ei enää pääse tapahtumaan.  

(Päivitys 24.7.2019)

---

Hyvinkää kokeilee koirankakkapussien jakamista koiranulkoiluttajille.

Koirankakkapussiautomaatteja on asennettu puistoihin ja kadun varsille 20 kpl. Telineestä voi ottaa koirankakkapussin, jos sellaisen matkaan ottaminen kotoa on unohtunut, kun koiran kanssa on lähtenyt ulkoilemaan. Tarkemman kartan paikoista löydät täältä.

(Päivitys toukokuu 2019)

Päivitetty 30.3.2020 Tulosta