Kruununpuiston metsää kesällä

Puistot, metsät ja leikkipaikat

Kaupungissa on paljon erilaisia viheralueita. Viheralue on kasvillisuuden, ulkoilun ja / tai virkistyksen luonnehtima alue. Kaupungin omistamien erilaisten viheralueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja hoidosta vastaa Viheralueiden suunnitteluyksikkö ja Viheralueiden kunnossapitoyksikkö.

Tehtäviimme kuuluu rakennettujen puistojen, liikenneviheralueiden, metsien, useimpien julkisten rakennusten pihojen ja muiden erikseen sovittavien yleisten alueiden, sekä muiden kaupungin omistamien ja vuokralle ottamien maa- ja vesialueiden suunnittelu, rakentaminen kunnossapito ja hoito. Huolehdimme osaltamme myös näitä alueita koskevista asiakaspalvelu- ja viranomaistehtävistä.

AJANKOHTAISTA VIHERALUEILLA:

Talkoot jättipalsamin poistamiseksi KESKIVIIKKONA 16.6.2021 klo 17 alkaen Tapainlinnan-Tehtaansuon-Rääkänpään alueella SEKÄ Hyyppärän - Sveitsin alueella

Jättipalsamin torjumiseksi kaupungin alueilla pidetään keskiviikkona 16.6.2021 klo 17 alkaen talkoita. Kaupungin ja Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistyksen yhteisesti järjestämät talkoot pidetään Tapainlinnan-Tehtaansuon-Rääkänpään alueilla ja Hyyppärän-Sveitsinpuiston alueella. Talkoissa kitketään jättipalsamia yleisiltä alueilta. Molemmat talkoot ovat kaikille kaupunkilaisille avoimia!

Kokoontumispaikat ovat:
HYYPPÄRÄSSÄ: Hyyppäräntien varrella oleva parkkialue (Vantaanjoen lähellä, Talvisin hiihtoparkkipaikkana) 
TAPAINLINNA:  Tapainlinnan koulun parkkialue

Kokoontumispaikoilta jakaudumme pienempiin ryhmiin eri kohteisiin. Kohteet sijaitsevat kävelymatkan päässä kokoontumispaikoista. 

Varaathan itsellesi työhön sopivaa vaatetusta, kumisaappaat ja halutessasi omat hansikkaat, juomapullon sekä paljon iloisen toimekasta ja yhteisöllistä mieltä. Kaupunki toimittaa paikalle hansikkaita. Talkoissa kitketään jättipalsamia yleisiltä alueilta. Talkoo-oppaat opastavat toiminnassa.

Tervetuloa mukaan! 

(päivitys 2.6.2021)

---

Sveitsinpuiston metsänhoitotyöt talvikaudella 2021

Sveitsinpuistossa toteutetaan metsänhoitotöitä talvikaudella 2021.
Voit tutustua tehtäviin töihin tarkemmin täältä.

(päivitys marraskuu 2020)

---

Tutustu "Hyvin Hyvinkääläiset Omenapuut" - tarinakarttaan

Hyvinkääläisten omenapuiden historiasta ja omenapuupyöräilyreitistä on tehty uusi esittelymateriaali tarinakartan muodossa. Tarinakartta on karttoja, kuvia ja tekstejä yhdistelevä kokonaisuus.

"Hyvin Hyvinkääläiset Omenapuut"-tarinakarttaan pääset tutustumaan tästä.

(päivitys marraskuu 2020)

---

Rautatienpuiston koirapuisto on suljettu toistaiseksi

Rautatienpuiston (Opintien/Kauppalankadun) koirapuisto on suljettu ajalla 3.8.-27.11.2020. Sulku johtuu puiston vieressä olevasta Hyrian työmaasta. Koirapuisto on suljettuna työmaan louhinta- ja maanrakennustöiden ajan syyskaudella 2020.

(päivitys 3.8.2020)

---

Talkoot jättipalsamin poistamiseksi TIISTAINA 28.7.2020 klo 17 alkaen
Tehtaansuon - Rääkänpään alueella SEKÄ Sveitsinniityn alueella

Jättipalsamin torjumiseksi kaupungin alueilla pidetään tiistaina 28.7.2020 klo 17 alkaen talkoita. Kaupungin yleiset talkoot pidetään Tehtaansuon - Rääkänpään alueilla ja Hyvinkään Ympäristönsuojeluyhdistyksen organisoimat talkoot pidetään Sveitsinpuiston niityn (Vanha palstaviljelyalue) alueella. Talkoissa kitketään jättipalsamia yleisiltä alueilta. Molemmat talkoot ovat kaikille kaupunkilaisille avoimia!

Kokoontumispaikat ovat:
Sveitsin laskeutusaltaat / vanha palstaviljelyalue: Alueelle pääsee Hyyppäränkadun varresta, maston luota lähtevää ulkoilureittiä pitkin.
Tehtaansuon - Rääkänpään alue: Jousikadun päädyssä oleva parkkipaikka, Terveysmetsäpolun lähtöpaikka.

Kokoontumispaikoilta jakaudumme pienempiin ryhmiin eri kohteisiin. Kohteet sijaitsevat kävelymatkan päässä kokoontumispaikoista. 

Varaathan itsellesi työhön sopivaa vaatetusta, kumisaappaat ja halutessasi omat hansikkaat, juomapullon sekä paljon iloisen toimekasta ja yhteisöllistä mieltä. Kaupunki toimittaa paikalle jätesäkit ja hansikkaita. Talkoissa kerätään jättipalsamia jätesäkkeihin ja jätesäkit/palsamit toimitetaan talkoiden jälkeen poltettavaksi. 

Tervetuloa mukaan! 

(päivitys 22.7.2020)

---

VIERTOLANPUISTON LEIKKIPAIKKA ON AVATTU KUNNOSTUKSEN JÄLKEEN

Tervetuloa ritarilinnaan, joka sijaitsee veden ympäröimällä saarella. Siltaa pitkin pääset saarelle ja linnaan, josta voit liukumäkeä pitkin laskeutua polskahtaen siniseen mereen ja ratsastaa merihevosella. Mutta varo sarvikuonoa, joka on tullut veteen vilvoittelemaan. Saarelta voit myös hyppiä puupölkkyjä pitkin hämähäkinverkkoon ja rimpuilla seitissä.

Mielikuvituksellista ja leikkisää kesää!

Toivottaa:
Hyvinkään Kaupunki
Viheralueiden suunnittelu

Viertolanpuiston leikkipaikan uusitut leikkivälineet, linna

Viertolanpuiston leikkipaikan uusitut leikkivälineet, verkko

(päivitys heinäkuu 2020)

---

TEHTAANSUON YHDYSVÄYLÄN RAKENTAMINEN

Tehtaansuolle rakennetaan kesäkaudella 2020 yhdysväylä. Yhdysväylä yhdistää Terveysmetsäpolun loppupisteen ja Tehtaansuon poikki Tapainlinnan koulun luota Suokadun päätyyn kulkevan ulkoiluväylän. Yhdysväylä viimeistelee Terveysmetsäpolun esteettömästä osuudesta rengasreitin.

Rakennettava yhdysväylä on merkitty karttakuvaan violetilla värillä. Terveysmetsäpolun aiemmin rakennettu esteetön osuus on merkitty karttakuvaan oranssilla. Pääset tutustumaan karttaan tästä.

Rakennustyöt aloitettiin ma 29.6.2020 ja niiden on määrä valmistua elokuun puoleen väliin mennessä. Reitille tulee kaksi uutta siltarakennetta. Rakennustyöt tehdään mahdollisimman paljon luontoa säästäen, esimerkiksi maamassoja ei reitille vaihdeta. Reitille on tehty risupeti, jonka päälle kiviaines/sora ajetaan.

Tehtaansuon yhdysväylän rakentaminen on aloitettu 29.6.2020

Tehtaansuon yhdysväylän pohjaksi jätettiin alueelta kaadetuista puista kertyneet risut

(päivitys 30.6.2020)

---

KAUKASTEN KYLÄLEIKIPAIKKA SIJAITSEE KAUKASTEN JUHLATALON PIHAPIIRISSÄ

Kaukasten kyläleikkipaikka on siirretty Kaukasten Juhlatalon pihapiiriin. Leikkipaikan osoite on Jokipadontie 6, 05510 Hyvinkää. Leikkipaikka on yleisesti käytettävissä.

(päivitys, kesäkuu 2020)

---

Hyvinkään kaupunki tiedottaa vesihuoltotyömaan puunkaadosta

Hyvinkään kaupunki toteuttaa kesän 2020 aikana Sonninmäen alueella; Karpin-, Varikon-, Kuningasvuoren-, Sallisen-, Ojalan- ja Puolimatkankaduilla vesihuollon saneeraustöitä.

Työt aloitetaan puunkaadoilla huhtikuu 2020 aikana. Alueelta kaadetaan ensimmäisessä vaiheessa suunnitelmaan poistettavaksi merkityt, kaupungin katualueilla (ajoradan ja tontin rajan väliin jäävä alue) ja muilla yleisillä alueilla (puistikot) olevat puut. Poistettavat puut jäävät joko kaivantoalueelle tai niin lähelle kaivettavaa aluetta, että puiden juuret kärsivät kaivuusta.

Urakka-alueella myös tonttien puolella kasvaa puita lähellä tontin rajaa/katualuetta. On valitettavasti mahdollista, että näitäkin puita joudutaan kaatamaan. Puita joudutaan kaatamaan, mikäli kaivutyöt ulottuvat kovin lähelle puita. Mikäli kaivutyö ulottuu lähemmäs kuin 2 metriä puun runkoa, vahingoitetaan puun juuristoa yleensä niin vakavasti, että puuta ei voida säästää. Kaivutöiden laajuuteen / ulottuvuuteen vaikuttaa mm. tontilla olevien vesijohtojen sijainti ja niiden uusimistarve jne. Tonttipuiden osalta tilannetta tarkistetaan tapauskohtaisesti kiinteistöjen kanssa pidettävien, tontin rajalla tapahtuvaan rakentamiseen liittyvien katselmuksien yhteydessä. Katselmuksia pidetään tontti kerrallaan työmaan edetessä kesäkauden aikana. Kaupunki tekee puiden kaadon tonttialueilta, enintään 2 m kaivannon reunasta olevien puiden osalta, kaupungin laskuun. Puutavara kuuluu ja jää tontin omistajalle. Mikäli tontilla on puukaatotarvetta laajemmin/muilta alueilta, tulee näille puille hakea ns. puunkaatolupa.. Ko. puiden mahdolliset kaatokustannukset jäävät tontin omistajan maksettavaksi.

(päivitys, toukokuu 2020)

---

VILJELYLAATIKOITA EI JAETA VUONNA 2020

Vallitsevan korona-tilanteen vuoksi Hyvinkään kaupunki vetäytyy vuonna 2020  viljelylaatikkojen jakamisesta kuntalaisten viljelykäyttöön.

Viruksen leviäminen yleisillä paikoilla viljeltävien hyötykasvien kautta on mahdollista, emmekä halua vaarantaa kenenkään terveyttä. Lisäksi hallitus suosittelee välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla.

Olemassa olevia viljelylaatikoita ei poisteta puistoista tai muilta alueilta joilla niitä on, mutta varauksia kaudelle 2020 ei oteta vastaan.

Kaupunki kylvää olemassa oleviin laatikoihin kukkien siemeniä, jotta kaupunkikuvaan saadaan väriä ja kukkaloistoa myös kesälle 2020.

(päivitys 3.4.2020) 

---

Viheraluekysely kaupunkilaisille

Keskeinen osa viheralueohjelman laatimista on asukasyhteistyö. Asukasyhteistyö eri sidosryhmien ja muiden tahojen kanssa, sekä kuntalaisten mielipiteiden, toiveiden ja ehdotusten kartoittamiseksi toteutettava viheraluekysely antavat kuntalaisille ja sidosryhmille mahdollisuuden vaikuttaa viheralueohjelman toteutukseen. Ensimmäinen asukasyhteistyön vaihe on huhtikuussa 2020 toteutettava viheraluekysely. Kysely toteutetaan internetkyselynä kaupungin kotisivujen kautta. Vastaustaikaa kyselyyn on 3.4.-3.5.2020. Pääset tutustumaan kyselyyn tästä.

(Päivitys 3.4.2020)

---

KAUKASTEN KYLÄLEIKIPAIKKA ON SULJETTU

Hyvinkään kaupunki on myynyt kiinteistön ja sen myötä Kaukasten kyläleikkipaikka poistuu kuntalaisten käytöstä. Uuden leikkipaikan perustamis- ja sijaintimahdollisuuksista Kaukasten alueella on käynnissä selvitystyö. Lähin yleinen leikkipaikka löytyy keskustaajamasta, Martinlähteen puistosta (Mesimarjantie, 05810 Hyvinkää).
Lisätiedot: Kaupunginpuutarhuri Marja Kärki marja.karki@hyvinkaa.fi.

(Päivitys 30.3.2020)

---

Sveitsinpuiston luonnonsuojelualueen hakkuu- ja hoitotyöt jatkuvat

Sveitsinpuiston hoito- ja käyttösuunnitelman mukaiset metsien hoito- ja hakkuutyöt ovat alkaneet. Ensimmäinen käsiteltävä alue on Sveitsin Majan, hotellin ja uimalan länsipuolella oleva rinne puistoa halkovaan ulkoiluväylään saakka. Seuraava kohde on Sveitsin supan alue.

Alueella vähennetään täysikasvuisen männikön alle kasvanutta kuusikkoa. Männikköä harvennetaan varovasti ja tavoitteena on monikerroksinen sekä valoisa metsä, jossa harjun piirteet pääsevät esiin.

Monimuotoisuutta lisätään jättämällä maastoon 2-6 kaadettua runkopuuta hehtaarille. Osa näistä jätetään tuottamaan lahopuuta oksineen. Pystyyn kuolleita puita ei kaadeta, jos niistä ei ole vaaraa puistoväyliä käyttäville ulkoilijoille.

Supan pohja ja vanhat hyppyrimäkien alueet raivataan ja pidetään jatkossa avoimina.
Hakkuutähteet kerätään pois metsästä ja olemassa olevien väylien ulkopuolella liikutaan koneilla ainoastaan roudan ja lumen suojatessa maata ja kasvistoa.

(Päivitys 13.2.2020)

---

Viheralueohjelman päivitys

Viheralueohjelma on kymmenen vuoden kokonaissuunnitelma siitä, miten kaupungin yleisiä viheralueita tullaan kehittämään ja ylläpitämään suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon kautta. Viheralueohjelma on pitkän aikajänteen toimintalinjaus.

Hyvinkään kaupungille on tehty vuosille 2011-2020 viheralueohjelma. Edellisen ohjelmakauden päättyessä, tulee kaupungin tämän vuoden aikana päivittää ohjelma vuosille 2021-2030. 

Tutustu päivitystyöhön tarkemmin täältä:
https://www.hyvinkaa.fi//uutissivut/uutissivut/ajankohtaista/viheralueohjelman-paivitys/

(Päivitys 15.1.2020)

---

Sveitsinpuiston luonnonsuojelualueen hakkuu- ja hoitotyöt 

Sveitsinpuiston hoito- ja käyttösuunnitelman mukaiset metsien hoito- ja hakkuutyöt ovat alkaneet. Ensimmäinen käsiteltävä alue on Sveitsin Majan, hotellin ja uimalan länsipuolella oleva rinne puistoa halkovaan ulkoiluväylään saakka.

Alueella vähennetään täysikasvuisen männikön alle kasvanutta kuusikkoa. Männikköä harvennetaan varovasti ja tavoitteena on monikerroksinen sekä valoisa metsä, jossa harjun piirteet pääsevät esiin.
Monimuotoisuutta lisätään jättämällä maastoon 2-6 kaadettua runkopuuta hehtaarille. Osa näistä jätetään tuottamaan lahopuuta oksineen. Pystyyn kuolleita puita ei kaadeta, jos niistä ei ole vaaraa puistoväyliä käyttäville ulkoilijoille.

Hakkuutähteet kerätään pois metsästä ja olemassa olevien väylien ulkopuolella liikutaan koneilla ainoastaan roudan ja lumen suojatessa maata ja kasvistoa.

Kuva metsästä, jossa paljon puita

Tarkemman selostuksen hoitotöistä löydät täältä.

(Päivitys 7.1.2020)

---

Hyvinkää kokeilee koirankakkapussien jakamista koiranulkoiluttajille.

Koirankakkapussiautomaatteja on asennettu puistoihin ja kadun varsille 20 kpl. Telineestä voi ottaa koirankakkapussin, jos sellaisen matkaan ottaminen kotoa on unohtunut, kun koiran kanssa on lähtenyt ulkoilemaan. Tarkemman kartan paikoista löydät täältä.

(Päivitys toukokuu 2019)

Päivitetty 9.8.2021